Zarządzenie nr 10

Zarządzenie nr 10 Wójta Gminy Borki z dnia 9 stycznia 2023 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na rok 2023.

Zarządzenie nr 11

Zarządzenie nr 11 Wójta Gminy Borki z dnia 9 stycznia 2023 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2023.