Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Borkach z/s w Woli Osowińskiej