Aktualności

Komunikat w sprawie Warunkowej Przydatności Wody Do Spożycia w wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Borki.

Aktualności

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radzyniu Podlaskim zawiadamia odbiorców wody z sieci wodociągu zaopatrzenia w wodę Borki, że Woda Jest warunkowo przydatna do spożycia przez ludzi Wyniki analiz próbek wody pobranych w dniu 29.05.2023r. z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Borki, wykazały podwyższoną wartość parametru. Ogólna liczba mikroorganizmów w 22℃. Mikroorganizmy te nie stwarzają zagrożenia […]
Więcej

Bezpłatna Mammografia

Aktualności

20 czerwca 2023 (wtorek) w Urzędzie Gminy (ul .Wojska Polskiego 41 Borki) odbędzie się bezpłatna Mammografia dla pani w wieku 50-69 lat, które w przeciągu 2 lat nie wykonały bezpłatnego badania. Umów badanie: Numer: 42 254 64 17 Strona Internetowa: medica.org.pl
Więcej

Informacje w sprawie wyboru ławników Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaski na kadencję 2024 – 2027

Aktualności

Wybory ławników przeprowadzają rady gmin, których obszar jest objęty właściwością sądu. Ławnikiem można być jednocześnie tylko w jednym sądzie. Ławnik może być Wybrany ten, kto: Ławnikiem nie może być: Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin, w terminie do dnia 30 czerwca 2023 roku: Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszeni (do pobrania […]
Więcej