Oświata

Na terenie gminy Borki funkcjonuje:

  1. Zespół Szkół Rolniczych w Woli Osowińskiej;
  2. Zespół Placówek Oświatowych w Borkach (w skład Zespołu wchodzi: Przedszkole, Gimnazjum i Szkoła Podstawowa);
  3. Zespół Placówek Oświatowych w Woli Osowińskiej (w skład Zespołu wchodzi; Gimnazjum, Szkoła Podstawowa i Przedszkole);
  4. Szkoła Podstawowa w Tchórzewie (Przedszkole);
  5. Szkoła Podstawowa w Krasewie (Przedszkole)
  6. Szkoła Podstawowa w Woli Chomejowej (Przedszkole)

 

Zespół Szkół Rolniczych w Woli Osowińskiej
dyr mgr inż.Beata Żurawska-Polkowska

Adres:
Wola Osowińska
ul. Parkowa 7
21-345 Borki
tel. 81 857 41 89

 

Zespół Placówek Oświatowych w Borkach
dyr mgr Urszula Oprawska-Abdułłajew

Adres:
21-345 Borki
ul. II Armii WP 25
tel. 81 857 49 08

 

Zespół Placówek Oświatowych w Woli Osowińskiej

dyr mgr Agnieszka Zając

Adres:

Wola Osowińska ul. Parkowa 7
21-345 Borki
tel. 81 857 41 84

 

Szkoła Podstawowa w Tchórzewie

dyr mgr Leszek Jacek Rogulski

Adres:
Tchórzew Kolonia 186
21-345 Borki
tel. 81 857 42 15

 

Szkoła Podstawowa w Krasewie

dyr mgr Aneta Skowron

Adres:
Krasew
21-345 Borki
tel. 785 111 234

Szkoła Podstawowa w Woli Chomejowej

dyr mgr Ilona Sikorska-Korgol

 Adres:
Wola Chomejowa
21-345 Borki
tel. 81 857 42 72