Oświata

Na terenie gminy Borki funkcjonuje:

 1. Zespół Szkół Rolniczych w Woli Osowińskiej;
 2. Zespół Placówek Oświatowych w Borkach (w skład Zespołu wchodzi: Przedszkole, Gimnazjum i Szkoła Podstawowa);
 3. Zespół Placówek Oświatowych w Woli Osowińskiej (w skład Zespołu wchodzi; Gimnazjum, Szkoła Podstawowa i Przedszkole);
 4. Szkoła Podstawowa w Tchórzewie (Przedszkole);
 5. Szkoła Podstawowa w Krasewie (Przedszkole)
 6. Szkoła Podstawowa w Woli Chomejowej (Przedszkole)

  W 2015/2016 roku do szkół uczęszcza 861 uczniów w tym:
  – Gimnazja – 217 uczniów,
  – Szkoły Podstawowe – 367 uczniów,
  – Małe Szkoły – 86 uczniów,
  – Przedszkola i punkty przedszkolne – 111 dzieci,
  – Oddziały przedszkolne – 80 dzieci.
  Liczba oddziałów 55.

          Na terenie Gminy w szkołach samorządowych pracuje 69 nauczycieli.

Zespół Szkół Rolniczych w Woli Osowińskiej
dyr mgr inż.Beata Żurawska-Polkowska

Adres:
Wola Osowińska
ul. Parkowa 7
21-345 Borki
tel. 81 857 41 89

 

Zespół Placówek Oświatowych w Borkach
dyr mgr Roman Pawelec

Adres:
21-345 Borki
ul. II Armii WP 25
tel. 81 857 49 08

 

Zespół Placówek Oświatowych w Woli Osowińskiej

dyr mgr Agnieszka Zając

Adres:

Wola Osowińska ul. Parkowa 7
21-345 Borki
tel. 81 857 41 84

 

Szkoła Podstawowa w Tchórzewie

dyr mgr Leszek Jacek Rogulski

Adres:
Tchórzew Kolonia 186
21-345 Borki
tel. 81 857 42 15

 

Szkoła Podstawowa w Krasewie

dyr mgr Urszula Oprawska – Abdułłajew

Adres:
Krasew
21-345 Borki
tel. 785 111 234

Szkoła Podstawowa w Woli Chomejowej

dyr mgr Ilona Sikorska – Korgol

 Adres:
Wola Chomejowa
21-345 Borki
tel. 81 857 42 72