Zaproszenie na I sesje Rady Gminy Borki

Wykonując postanowienie Komisarza Wyborczego w Białej Podlaskiej nr 324/2024 z dnia 19 kwietnia 2024 r. w sprawie zwołania I sesji rad gmin, rad miast i rad powiatów wybranych w wyborach przeprowadzonych w dniu 7 kwietnia 2024 r., zapraszam na I sesję Rady Gminy Borki IX kadencji zwołaną w dniu 6 maja 2024 r. (poniedziałek) o godz. 10:00  w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Borkach.

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Wręczenie zaświadczeń o wyborze na radnego Rady Gminy i Wójta Gminy.

3. Złożenie ślubowania Przez Radnych.

4. Złożenie ślubowania przez Wójta.

5. Wystąpienie Wójta.

6. Sprawy organizacyjne.

a) Stwierdzenie quorum.

b) Przyjęcie porządku obrad.

7. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

8. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy.

9. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Gminy.

10. Przyjęcie uchwał Rady Gminy:

10.1. w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Gminy.

10.2.  w sprawie powołania Wiceprzewodniczącego Rady Gminy.

11. Zakończenie posiedzenia.

Data opublikowania: 16:56, 25 kwietnia 2024

Kategorie: Aktualności, Ogłoszenia Rady Gminy