Wójt Gminy Borki

ppłk rez. dr Radosław Adam Sałata

tel. (81) 857 42 28

e-mail:  wojt@gminaborki.pl