Warsztaty z cyklu “Bezpieczny Senior” w ramach projektu “Aktywny Senior w Gminie Borki”

W dniu 07.03.2023 r. odbyły się drugie już warsztaty z cyklu „Bezpieczny Senior”, realizowane w ramach projektu pn. Aktywny Senior w Gminie Borki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, nr wniosku RPLU.11.02.00-06-0149/20, Oś priorytetowa: 11 Włączenie społeczne, Działanie: 11.2. Usługi Społeczne i zdrowotne.

Czytaj dalej „Warsztaty z cyklu “Bezpieczny Senior” w ramach projektu “Aktywny Senior w Gminie Borki””

Warsztaty SMAKUJ ŻYCIE z udziałem Dietetyka w ramach projektu “Aktywny Senior w Gminie Borki”

W dniu 06.03.2023 r. Seniorzy z Klubu Seniora w m. Borki i Klubu Seniora w m. Stara Wieś uczestniczyli w warsztatach kulinarnych pn. Smakuj Życie, realizowanych w ramach projektu pn. Aktywny Senior w Gminie Borki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, nr wniosku RPLU.11.02.00-06-0149/20, Oś priorytetowa: 11 Włączenie społeczne, Działanie: 11.2. Usługi Społeczne i zdrowotne.

Czytaj dalej „Warsztaty SMAKUJ ŻYCIE z udziałem Dietetyka w ramach projektu “Aktywny Senior w Gminie Borki””

Na przygodę z tańcem nigdy nie jest za późno. W ramach projektu pn. “Aktywny Senior w Gminie Borki” rozpoczęły się warsztaty pn. “KURS TAŃCA”

“W drugiej połowie lutego b.r. w ramach projektu pn. Aktywny Senior w Gminie Borki rozpoczęła się realizacja zajęć taneczno-muzycznych pn. Kurs Tańca.

Zajęcia mają na celu zwiększanie sprawności fizycznej uczestników projektu oraz kształtowanie poczucia rytmu, estetyki i harmonii ruchów. Ponadto pozwolą uczestnikom projektu zaspokoić naturalną potrzebę ruchu, dając satysfakcję i poczucie spełnienia.

Podczas pierwszego spotkania prowadząca Pani Anna Łobacz nauczyła uczestników projektu podstawowego kroku kubańskiego, latynoamerykańskiego tańca towarzyskiego Cha-Chy.

Czytaj dalej „Na przygodę z tańcem nigdy nie jest za późno. W ramach projektu pn. “Aktywny Senior w Gminie Borki” rozpoczęły się warsztaty pn. “KURS TAŃCA””

Pierwsze zajęcia informatyczne pn. SENIOR W SIECI w ramach projektu “Aktywny senior w Gminie Borki”

W dniach 23.02.2023 r. i 02.03.2023 r. w Klubie Seniora w Borkach i w Klubie Seniora w Starej Wsi odbyły się pierwsze zajęcia informatyczne pn. Senior w Sieci, realizowane w ramach projektu pn. Aktywny Senior w Gminie Borki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, nr wniosku RPLU.11.02.00-06-0149/20, Oś priorytetowa: 11 Włączenie społeczne, Działanie: 11.2. Usługi Społeczne i zdrowotne.

Zajęcia informatyczne mają na celu zapoznanie uczestników projektu z działaniem i obsługą laptopa oraz Internetu.

Czytaj dalej „Pierwsze zajęcia informatyczne pn. SENIOR W SIECI w ramach projektu “Aktywny senior w Gminie Borki””

Rozpoczęcie naboru do VIII edycji ogólnopolskiego konkursu kulinarnego dla Kół Gospodyń Wiejskich „Bitwa Regionów” skierowanego do Kół Gospodyń Wiejskich i Stowarzyszeń.

Organizatorem głównym konkursu jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa  a współorganizatorem Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, przy wsparciu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy konkursowej polegającej na przygotowaniu tradycyjnej potrawy regionalnej z wykorzystaniem przynajmniej jednego produktu regionalnego (z wyłączeniem deserów) charakterystycznej dla regionu działania koła gospodyń wiejskich lub stowarzyszenia.

Warunkiem udziału w Konkursie jest przesłanie w okresie od 1 marca do 31 marca 2023 r. droga elektroniczną, Formularza zgłoszeniowego, do którego link jest dostępny na stronie  www.bitwaregionow.pl .

Konkurs zostanie przeprowadzony w trzech etapach:

Etap I konkursu (powiatowy)–  wszystkie KGW, które prawidłowo prześlą zgłoszenie online i zostaną pozytywnie zweryfikowane pod kątem formalno-prawnym.

Etap II  konkursu –Półfinał (wojewódzki)– KGW, które zostaną najwyżej ocenione prze komisje konkursowe podczas danego wydarzenia powiatowego w województwie.

Etap III  konkursu – Finał (ogólnopolski) – 16 KGW, po jednym z każdego województwa, które zdobędą 1 miejsce w II etapie konkursu.

Bezpłatne badania kolonoskopii przesiewowej

Aktualnie na Lubelszczyźnie bezpłatną kolonoskopię przesiewową w ramach Programu badań przesiewowych raka jelita grubego można wykonać w 17- tu miejscach

 

W woj. lubelskim można bezpłatnie wykonać kolonoskopię w ramach programu badań przesiewowych raka jelita grubego w 17-tu pracowniach endoskopowych.

Celem programu jest zmniejszenie umieralności i zapadalności na ten nowotwór.

Do udziału w programie uprawnione są osoby  w wieku 50-65 lat lub  w wieku 40-49 lat, jeśli mają bądź mieli krewnego pierwszego stopnia, u którego rozpoznano nowotwór jelita grubego. Do badań profilaktycznej kolonoskopii  kwalifikują się osoby bez objawów klinicznych sugerujących nowotwór jelita grubego, które nie miały wykonanej kolonoskopii w przeciągu ostatnich 10 lat.
Badanie wykonuje się w trybie ambulatoryjnym. Do udziału w nim nie jest wymagane skierowanie. Wystarczy zgłosić się do jednej z siedemnastu pracowni endoskopii realizującej omawiany program.

Pracownie te są w Lublinie, Puławach, Biłgoraju, Zamościu, Łęcznej, Krasnymstawie, Janowie Lubelskim, Kraśniku, Parczewie, Białej Podlaskiej, we Włodawie, Radzyniu Podlaskim oraz Tomaszowie Lubelskim. Szczegółowy wykaz miejsc dostępny jest na stronie internetowej lubelskiego OW NFZ  https://www.nfz-lublin.pl/komunikat/6308.

Badanie kolonoskopowe pozwala na wczesne wykrycie zmian świadczących o nowotworze jelita grubego, jeszcze zanim pacjent zaobserwuje niepokojące objawy chorobowe. Podczas badania usuwane są polipy, które w przyszłości mogłyby przekształcić się w stany nowotworowe. Program profilaktyczny z jednej strony pozwala więc na wczesną interwencję w przypadku nowotworu jelita grubego, czyli na podjęcie leczenia jeszcze w okresie bezobjawowym choroby, a drugiej – poprzez usunięcie polipów może zapobiec wystąpieniu choroby w przyszłości.

Rak jelita grubego jest drugim najczęściej występującym nowotworem złośliwym w Polsce – co roku notuje się około 18 000 nowych zachorowań. Rozwija się ze zmian łagodnych, tak zwanych polipów. Taka zmiana może rozwijać się kilkanaście lat, dlatego tak ważna jest profilaktyka. Dzięki badaniom profilaktycznym i usuwaniu polipów możliwe jest znaczne obniżenie ryzyka zachorowania. Wcześnie wykryty rak jest również bardzo często wyleczalny. Ani polipy, ani rak we wczesnym stadium zazwyczaj nie powodują objawów.