OGŁOSZENIE W SPRAWIE PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH W WYBORACH PREZYDENTA RP ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 10 MAJA 2020 R.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH
W WYBORACH PREZYDENTA RP ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ
10 MAJA 2020 R.

W związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491 i 522), tj. z uwagi na ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-19 oraz na podstawie wytycznych przekazanych przez Państwową Komisję Wyborczą informuję, że istnieje możliwość przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Aby zgłoszenie zostało rozpatrzone pozytywnie musi spełniać następujące warunki:

  • zgłoszenie kandydatów na członków komisji może zostać przesłane (najpóźniej do 10 kwietnia 2020 r. (do godz. 14.00) w godzinach pracy normalnego funkcjonowania urzędu) w formie skanu, za pośrednictwem poczty elektronicznej. Nie jest przy tym wymagany podpis elektroniczny. W takim przypadku, oryginały zgłoszenia należy przesłać do urzędu tradycyjną pocztą (oryginalne dokumenty nie muszą zostać doręczone do czasu upływu terminu na dokonywanie zgłoszeń);
  • w przypadku wysłania zgłoszenia pocztą lub skanem za pośrednictwem poczty elektronicznej dopuszczalne jest:
  1. uwierzytelnienie kopii upoważnienia pełnomocnika wyborczego do zgłoszenia kandydatów przez osobę zgłaszającą kandydatów, a nie przez pełnomocnika wyborczego,
  2. potwierdzenie doręczenia do urzędu gminy zgłoszenia przez osobę przyjmującą zgłoszenie (urzędnik wyborczy, pracownik urzędu gminy) za pośrednictwem poczty elektronicznej (nie jest wymagany podpis elektroniczny);

Zeskanowane zgłoszenia należy wysłać na adres: ewa.mateusiak@gminaborki.pl do
10 kwietnia 2020 r. do godz. 14.00. (zgłoszenia wysłane po tym terminie nie będą rozpatrywane, o czym komitet zostanie powiadomiony). W razie wątpliwości proszę dzwonić pod numer 785-482-079. Potwierdzenie doręczenia zgłoszenia zostanie niezwłocznie wysłane na wskazany w zgłoszeniu adres poczty elektronicznej.

Nieodpłatna pomoc prawna | poradnictwo obywatelskie | mediacje w 2020r.

Mieszkańców potrzebujących skorzystać z bezpłatnej, profesjonalnej pomocy prawnika, doradcy obywatelskiego lub mediatora  zapraszamy do punktów NIEODPŁATNEJ pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego.

Przypominamy, że BEZPŁATNE porady są dla osób, których nie stać na skorzystanie z płatnej pomocy prawnej i złożą w tym zakresie stosowne OŚWIADCZENIE (druk dostępny w każdym punkcie).

Zamieszczamy materiały informacyjne:

PLAKAT (wykaz punktów pomocy oraz dane kontaktowe do rejestracji za pośrednictwem powiatu): http://www.sc.org.pl/userfiles/npp_npo_2020/radzynski_plakat_npp_2020.jpg

ULOTKA – awers http://www.sc.org.pl/userfiles/npp_npo_2020/radzynski_informator_npp_2020.jpg

ULOTKA – rewers http://www.sc.org.pl/userfiles/npp_npo_2020/1_informator_rewers_npp_2020.jpg

Złożenie ww. oświadczenia, jest jedynym, ale też niezbędnym warunkiem do skorzystania z nieodpłatnej pomocy – nie ma obowiązku dokumentowania dochodu

Obowiązuje WCZEŚNIEJSZA REJESTRACJA NA WIZYTĘ.

Szczegółowe informacje na stronie: – http://powiatradzynski.pl/ oraz na https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl

W czasie epidemii pomoc udzielana jest zdalnie (telefonicznie, mailowo lub za pośrednictwem komunikatora).

Podziękowania

Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Urzędu Gminy Borki dziękują mieszkańcom gminy za respektowanie zasad oraz stosowanie się do zalecanych środków ostrożności przy odbieraniu wypłat świadczeń w miesiącu marcu z kasy Urzędu Gminy.

Jednocześnie przypominamy o możliwości zmiany formy pobierania świadczenia (na konto bankowe), co wymaga wypełnienia i dostarczenia do GOPS oświadczenia. Oświadczenie jest do pobrania tutaj

W tej i pozostałych sprawach zachęcamy do kontaktu z pracownikami GOPS drogą telefoniczną lub mailową.