Bus500+ w naszej gminie

W środę 17 lipca naszą gminę odwiedził Bus500+ z delegacją z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego z Dyrektor Delegatury LUW w Białej Podlaskiej Małgorzatą Bogusz na czele. Podczas rozmów z delegatami nasi Mieszkańcy mogli dowiedzieć się więcej nt. programu 500+ oraz e-recepty (więcej na stronie: https://pacjent.gov.pl/erecepta). Po spotkaniu przedstawiciele LUW spotkali się z Wójtem Gminy Borki Radosławem Sałatą.

Bezpłatna mammografia

Drogie Panie, 
przypominamy, że 24 lipca br. (środa) na placu przed Urzędem Gminy Borki, będą mogły Panie wykonać BEZPŁATNE badania mammograficzne.
Szczegóły na zdjęciu:

Lepsza sieć wodociągowa w naszej gminie

Wójt Gminy Borki Radosław Sałata z przyjemnością informuje, że gmina otrzymała dofinansowanie wysokości 2 214 100,27 na modernizację sieci wodociągowej. Całkowita wartość projektu wynosi 3 205 163,37 zł.
🚰 W ramach realizacji projektu zostaną wykonane następujące prace:
1. Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowościach Borki–Sitno,
2. Budowa sieci wodociągowej (spinki) w miejscowościach Sitno–Olszewnica,
3. Budowa sieci wodociągowej (spinki) w miejscowościach Maruszewiec–Tchórzew,
4. Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Krasew Kolonia (obok wieży);
5. Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wola Chomejowa,
6. Budowa sieci wodociągowej (spinki) w miejscowości Nowiny–Wola Osowińska,
7. Budowa sieci wodociągowej (spinki) w miejscowości Krasew (obok ujęcia),
8. Dostawa i montaż liczników wody ze zdalnym odczytem w liczbie 1 100 szt.,
9. Uruchomienie serwisu online.
ℹ️ Wniosek o dofinansowanie zadania „Przebudowa infrastruktury wodociągowej w Gminie Borki” złożyliśmy 30 lipca 2018 roku w ramach działania 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa RPO WL 2014–2020.

 

Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej

W Dniu Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej (12 lipca br.) Wójt Gminy Borki wraz z członkami Zarządu Powiatu Radzyńskiego Szczepanem Niebrzegowskim, Grzegorzem Kowalczykiem oraz Jerzym Bendarczykiem złożyli kwiaty pod Pomnikiem Pomordowanych w Tchórzewie. Pomnik został wzniesiony 70 lat po 6 października 1942, kiedy Niemcy  rozstrzelali i zakopali dwie w lesie rodziny: Guzów i Pszkitów.

Tego samego dnia Wójta Radosław Sałata i Sołtys Nowin Radosław Bącik również zapalili znicze pod Pomnikiem Pomordowanych w Nowinach. Pomnik jest wyrazem pamięci o ofiarach pacyfikacji dokonanej przez hitlerowców 14 kwietnia 1940 roku na mieszkańcach tej wsi. Niemcy rozstrzelali wówczas 13 osób z dwóch rodzin i spalili ich domostwa.

GPOS: Akademia Dobrego Rodzica

GOPS w Borkach informuje, że następne spotkanie warsztatowe w ramach AKADEMII DOBREGO RODZICA odbędzie się 15 lipca 2019 roku (poniedziałek) o godz. 11:00.
Na kolejne spotkania zapraszamy wszystkich chętnych Rodziców w KAŻDY PONIEDZIAŁEK o godz. 11:00 do końca trwania okresu wakacyjnego.

GOPS: Posiłek w szkole i domu

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borkach informuje, że od lipca rozpoczęto realizację II modułu Wieloletniego Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 w postaci dostarczania jednego gorącego posiłku dziennie do miejsca zamieszkania podopiecznego. Świadczenie jest przeznaczone dla osób dorosłych, w szczególności starszych, niepełnosprawnych, chorych, mających trudności z samodzielnym przygotowaniem posiłku w domu, a których dochód na osobę nie przekracza 150% kryterium dochodowego z ustawy o pomocy społecznej.

W celu uzyskania informacji i skorzystania z pomocy zapraszamy do kontaktu osobistego lub telefonicznego z pracownikami socjalnymi GOPS:
Jolanta Sokół (mieszkańcy: Wola Chomejowa, Osowno, Olszewnica, Nowiny, Sitno);
Joanna Kot (mieszkańcy: Tchórzew, Tchórzew Kolonia, Maruszewiec Stary, Maruszewiec Nowy, Pasmugi, Stara Wieś, Wrzosów)
Monika Gurtat (mieszkańcy: Wola Osowińska, Borki)
Andżelika Sałata (Mieszkańcy: Krasew)