Otwarcie Klubu Seniora w Osownie

Wczoraj – w Dniu Babci – 21 stycznia odbyło się oficjalne otwarcie Klubu Seniora w Osownie. W uroczystym przecięciu czerwonej wstęgi wziął udział Wójt Gminy Borki Radosław Sałata, sołtys Osowna Ewa Mateusiak, koordynator klubów seniora w gminie Borki Magdalena Kozieł, a przede wszystkim Seniorzy, z myślą o których powstał Klub. 

Cześć oficjalną dopełniło przemówienie Wójta, po czym wszyscy uczestnicy uroczystości rozmawiali przy poczęstunku.   

W ramach Klubu nasi Seniorzy będą uczestniczyć w:
zajęciach kulinarnych,
spotkaniach z lekarzem,
zajęciach sportowych,
zajęciach komputerowych,
wieczorach literackich, wieczorach poezji,
wieczorach pieśni i tańca.

ℹ️ FINANSOWANIE: Klub Seniora w Osownie będzie działać, dzięki skorzystaniu Gminy Borki ze środków Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Zaproszenie: bezpłatne szkolenia dla osób powyżej 25 roku życia w zakresie podnoszenia kompetencji cyfrowych

Wójt Gminy Borki Radosław Sałata zaprasza wszystkie osoby chcące nauczyć się poruszania w Internecie na bezpłatne szkolenia z tematyki: Działam w sieciach społecznościowych; Kultura w sieci; Moje finanse i transakcje w sieci; Rodzic w Internecie; Rolnik w sieci; Tworzę własną stronę internetową z wykorzystaniem popularnych kreatorów.

Nabór chętnych jest otwarty. Zapraszamy na szkolenia.

ZGŁOSZENIE: należy wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz 1) dostarczyć do Urzędu Gminy Borki, I piętro, pokój nr 8 lub 2) wysłać na adres: malgorzata.warpas@gminaborki.pl.

Formularz zgłoszeniowy do pobrania: Formularz zgłoszeniowy – kompetencje cyfrowe

Miejsce szkoleń: Sala Konferencyjna Urzędu Gminy Borki.

Terminy szkoleń:

piątek 25 stycznia w godz. 14:00-20:00,

sobota 26 stycznia w godz. 09:00-15:00,

piątek 1 lutego w godz. 14:00-20:00,

sobota 2 lutego w godz. 09:00-15:00,

piątek 8 lutego w godz. 14:00-20:00,

sobota 9 lutego w godz. 09:00-15:00,

piątek 15 lutego w godz. 14:00-20:00,

sobota 16 lutego w godz. 09:00-15:00,

piątek 22 lutego w godz. 14:00-20:00,

sobota 23 lutego w godz. 09:00-15:00.

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA: Gmina Borki uzyskała dofinansowanie na podstawie złożonego wniosku „Cyfryzacja bez barier-podnoszenie kompetencji cyfrowych osób powyżej 25 r.ż w gminie Borki” w konkursie grantowym w ramach projektu „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców gmin Polski Południowo-Wschodniej”, współfinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”, Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.

Zaproszenie na oficjalne otwarcie Klubu Seniora w Osownie

Zapraszamy wszystkich Seniorów z Gminy Borki na oficjalne otwarcie Klubu Seniora w Osownie w najbliższy poniedziałek (21 stycznia) 2019 r. o godz. 14:00 w budynku po byłej Szkole Podstawowej w Osownie (Osowno nr 106).

Środki na działalność Klubu uzyskaliśmy dzięki złożeniu stosownych wniosków do Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020.

Ułatwienia dla firm: serwis informacyjno-usługowy Biznes.gov.pl

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii ułatwia załatwienie jak największej ilości spraw urzędowych elektronicznie. W tym celu powstał serwis informacyjno-usługowego dla firm www.Biznes.gov.pl.

Biznes.gov.pl to rzetelne źródło aktualnych informacji. Celem portalu jest pomoc przedsiębiorcom i ich pełnomocnikom w internetowym załatwianiu spraw związanych z prowadzeniem firmy w Polsce i za granicą.

O punkcie kontaktowym biznes.gov.pl

Biznes.gov.pl to serwis przeznaczony dla osób zamierzających rozpocząć i prowadzących działalność gospodarczą. Portal pomaga w realizacji spraw związanych z zakładaniem i prowadzeniem działalności. Upraszcza formalności niezbędne do założenia i prowadzenia firmy.

W serwisie dostępne są opisy urzędowych usług oraz gotowe formularze. Za pomocą serwisu, osoby prowadzące firmę mogą składać wnioski do instytucji państwowych drogą elektroniczną, a także załatwiać swoje biznesowe sprawy przez internet.

Na portalu przedsiębiorcy znajdą: obowiązujące przepisy prawa; wymagane procedury i formalności związane z zakładaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej w Polsce oraz UE; dane kontaktowe wszystkich instytucji obsługujących przedsiębiorców; praktyczne instrukcje, jak sobie radzić w biznesie. Serwis umożliwia realizację spraw administracyjnych drogą elektroniczną (moduł Usługi Online).

Jednym z najważniejszych funkcjonalności serwisu jest Centrum Pomocy Przedsiębiorcy biznes.gov.pl. Jest to punkt informacyjny w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, przeznaczonym dla przedsiębiorców i administracji. Centrum obsługuje użytkowników Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) oraz serwisu biznes.gov.pl. Konsultanci Centrum Pomocy odpowiadają na pytania wykorzystując różne kanały komunikacyjne: telefon, livechat, automatycznie przez wirtualnego urzędnika lub formularz kontaktowy. Często wykorzystane narzędzia to wideorozmowa (video chat), współdzielenie ekranu (co-browse) oraz wykonywanie połączeń telefonicznych z konsultantami za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Centrum Pomocy jest dostosowane również do obsługi osób niesłyszących. Wszystkie informacje, jak i usługi elektroniczne, dostępne są w języku polskim i angielskim.

Kontakt

Jeśli chciałbyś uzyskać informację dotyczącą prowadzenia działalności, skorzystaj z Centrum Pomocy Przedsiębiorcy. Z Centrum skontaktować się możesz wypełniając formularz lub telefonicznie, w dni powszednie z wyłączeniem świąt od 7:00 do 17:00 pod numerem 801 055 088 lub 22 765 67 32. Możesz także skorzystać z telefonu internetowego. Centrum Pomocy zapewnia także obsługę osób niesłyszących.

Jeśli chciałbyś przesłać swoje uwagi na temat funkcjonowania portalu oraz treści na nim zawartych, możesz skorzystać z formularza w Centrum Pomocy albo zgłosić komentarz – na dole każdej strony możesz ocenić artykuł i wyrazić swoją opinię.

Podziel się informacją o portalu biznes.gov.pl z innymi przedsiębiorcami. Zajrzyj też na profil Facebook, gdzie codziennie są publikowane nowe informacje.

Portal biznes.gov.pl i rozwój punktu kontaktowego dla przedsiębiorców

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii wspólnie z Partnerami – Instytutem Logistyki i Magazynowania i Krajową Izbą Gospodarczą – prowadzi obecnie prace nad rozwojem punktu kontaktowego w ramach Projektu „Rozwój Pojedynczego Punktu Kontaktowego trzeciej generacji”. Więcej informacji o Liderze projektu i Partnerach. Celem tego przedsięwzięcia jest umożliwienie realizacji, w sposób łatwy i intuicyjny, kolejnych procedur drogą elektroniczną oraz uproszczenie formalności niezbędnych do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej. Ponadto, celem jest także usprawnienie działań związanych z uznawaniem kwalifikacji w ramach zawodów i działalności regulowanych.

Portal biznes.gov.pl jest ściśle powiązany z funkcjonującym systemem Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Polska Cyfrowa. Jest kontynuacją projektu pt.: „Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej” finansowanego z Programu Innowacyjna Gospodarka. Całkowita wartość projektu wynosi ponad 61 milionów zł z czego ponad 51 mln zł pochodzi z Funduszy Europejskich.

Ulotki informacyjne do pobrania: Ulotka_A4_portal Ulotka_A4_Niezaleganie-w-podatkach

Fot.: facebook/biznesgovpl

Wyprawki Czytelnicze dla trzylatków

 

Od 1 stycznia Wyprawkę Czytelniczą w ramach projektu „Mała książka – Wielki Człowiek” mogą odbierać dzieci z rocznika 2016. Pakiety rozdaje Gminna Biblioteka Publiczna w Borkach oraz Filia  w Woli Osowińskiej.

Projekt ma zachęcić rodziców do częstego odwiedzania bibliotek i codziennego, rodzinnego czytania z dzieckiem. Każdy trzylatek, który odwiedzi jedną z bibliotek, otrzyma w prezencie Wyprawkę Czytelniczą, a w niej: 1) książkę „Pierwsze wiersze dla…”, czyli zbiór wierszy dla dzieci autorstwa wybitnych polskich poetów, pięknie zilustrowanym przez Ewę Kozyrę-Pawlak i Pawła Pawlaka, 2) broszurę dla rodziców „Książką połączeni, czyli o roli czytania w życiu dziecka”, która przypomina o korzyściach wynikających z czytania oraz 3) Kartę Małego Czytelnika do zbierania naklejek. Za każdą wizytę w bibliotece, zakończoną wypożyczeniem minimum jednej książki z księgozbioru dziecięcego, Mały Czytelnik otrzyma naklejkę, a po zebraniu dziesięciu zostanie uhonorowany imiennym dyplomem potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania.

Projekt „Mała Książka – Wielki Człowiek” jest realizowany przez Instytut Książki ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Patronat Honorowy nad projektem objął Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak.

Zapraszamy wszystkie dzieci z rocznika 2016, które są już zapisane do biblioteki oraz te, które chciałyby zostać Czytelnikami do odwiedzenia naszych gminnych bibliotek i włączenia się w akcję „Mała Książka – Wielki Człowiek”.

Czytaki w Gminnej Bibliotece Publicznej w Borkach


 

Gminna Biblioteka Publiczna w Borkach realizuje projekt „Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej – Edycja 2017″, finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i realizowany przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Larix.

W ramach projektu biblioteka otrzymała nieodpłatnie urządzenia Czytak Plus i Czytak NPN.

Osoby z dysfunkcją wzroku mogą wypożyczać książki wraz z Czytakiem (do urządzenia jest dołączona instrukcja obsługi i ładowarka). Bibliotekarz nagrywa wybrane przez użytkownika tytuły, a następnie wypożycza czytelnikowi na okres nie dłuższy niż 60 dni.

Czytak działa podobnie jak magnetofon, odtwarza więc książkę, zatrzymuje ją w dowolnym momencie i od niego zaczyna ponowne odtwarzanie nagrania. Można przewijać nagranie, a także przemieszczać się pomiędzy odcinkami danej książki lub między poszczególnymi książkami. Na jednej karcie może być zapisanych kilka książek i, odtwarzając każdą z nich, urządzenie zapamiętuje miejsce w którym nagranie zostało zatrzymane.

Fot.: czytak.npn.com.pl