IMGW-PIB: ostrzeżenie meteorologiczne

IMGW-PIB ostrzega przed zamarzaniem nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu dziś wieczorem i w nocy. Prognozowana temperatura wynosi od -6 do -4 stopni C.

WARSZTATY DLA PRZEDSIĘBIORCZYCH W BORKACH

W ubiegłym tygodniu, od 12 do 14 lutego, w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Borki odbywały się warsztaty w ramach projektu „ABC przedsiębiorczości IV. Edukacja finansowa dla mieszkańców wsi i małych miast”.
 

 

 
ℹ️ Gmina Borki była jednym z siedemdziesięciu miejsc w Polsce, w których odbyło się szkolenie. Dużą inicjatywą organizacyjną przedsięwzięcia wykazał się Wójt Gminy Borki Radosław Sałata oraz pracownicy urzędu, którzy zrekrutowali uczestników. Warsztaty zostały przeprowadzone przez trenera Leszka Zielińskiego z Fundacji Rozwoju Wsi we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim
 
 
 
ℹ️ Przedsięwzięcie jest wyrazem tego, że gmina Borki uważa za priorytet rozwój przedsiębiorczości i promowanie idei przedsiębiorczości wśród mieszkańców. Głównym celem warsztatów było zapoznanie z procedurą rejestracji własnej działalności gospodarczej, pomocą stworzeniu koncepcji własnej działalności oraz przygotowaniem biznesplanu.
 
 
 
Z oferty skorzystało 15 osób; podczas warsztatów zapoznali się z takimi zagadnieniami, jak:
prawo i praktyka działalności gospodarczej,
tworzenie biznesplanu; wizja przedsiębiorstwa; analiza opłacalności,
zarządzanie przedsiębiorstwem, kompetencje osoby przedsiębiorczej,
nowe technologie w prowadzeniu przedsiębiorstwa (w tym bankowe narzędzia online),
marketing i reklama w małym przedsiębiorstwie,
kryzys w przedsiębiorstwie.
Uczestnicy mieli okazję przećwiczyć i przedyskutować interesujące ich tematy.

Zaproszenie: ważne spotkanie w ramach kampanii Wiem, co podpisuję!

Boisz się, że możesz podpisać niekorzystną umowę? To spotkanie jest dla Ciebie.

Wszystkie osoby, które zawierają umowy, w szczególności Seniorów, serdecznie zapraszamy na spotkanie w ramach kampanii Wiem, co podpisuję!,  które odbędzie się 26 lutego 2019 roku (wtorek) o godz. 12:00 w Sali Widowiskowej przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Borkach, ul. Spółdzielcza 1. Planowany czas spotkania: około 2 godzin.

 
Na spotkaniu dowiesz się:
na co zwracać uwagę, gdy zawieramy umowę w domu;
kiedy możemy od niej odstąpić, jak i gdzie dochodzić swoich roszczeń; 
w jaki sposób kontrolować koszty usług telekomunikacyjnych, w szczególności związane z korzystaniem z SMS Premium, roamingu (w tym w strefie przygranicznej) oraz transmisji danych;
✅ jakie są typowe praktyki nieuczciwych sprzedawców.
 
 

Zajęcia są prowadzone przez osoby na co dzień zajmujące się sprawami konsumenckimi w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej, istnieje zatem możliwość zadawania pytań czy też konsultacji w sprawach indywidualnych. Specjaliści preferują aktywną formę prowadzenia spotkań, co umożliwia uczestnikom bieżące wyjaśnianie interesujących ich zagadnień.
W trakcie spotkania zostanie wyświetlony film edukacyjny przygotowany na potrzeby kampanii Wiem, co podpisuję!

 

 

Zaproszenie na ostatnie szkolenie z poruszania się w Internecie (bezpłatne)

Wójt Gminy Borki Radosław Sałata zaprasza wszystkie osoby powyżej 25 lat, chcące nauczyć się poruszania w Internecie na ostatnie bezpłatne szkolenia z tematyki:
Działam w sieciach społecznościowych;
Kultura w sieci;
Moje finanse i transakcje w sieci;
Rodzic w Internecie;
Rolnik w sieci;
Tworzę własną stronę internetową z wykorzystaniem popularnych kreatorów.
Nabór jeszcze trwa.
Miejsce: Sala Konferencyjna Urzędu Gminy Borki;
Ostatni termin: 
piątek 22 lutego w godz. 14:00-20:00,
sobota 23 lutego w godz. 09:00-15:00.
Jak się zapisać? Kliknij link: https://bit.ly/2Hk4U9V
Można dokonać zapisu także na miejscu.
ℹ️ ŹRÓDŁO FINANSOWANIA: Gmina Borki uzyskała dofinansowanie na podstawie złożonego wniosku „Cyfryzacja bez barier-podnoszenie kompetencji cyfrowych osób powyżej 25 r.ż w gminie Borki” w konkursie grantowym w ramach projektu „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców gmin Polski Południowo-Wschodniej”.

Praktyczne wskazówki dla rolników w przypadku konieczności uboju zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią

Interesują Państwa odpowiedzi na poniższe pytania?
✅ co należy zrobić, gdy zwierzę ulegnie wypadkowi;
✅ co należy zrobić, gdy wezwany lekarz stwierdzi, że zwierzę może zostać poddane ubojowi z konieczności;
✅ kto może dokonać uboju z konieczności;
✅ jak powinien odbywać się ubój z konieczności;
✅ jakie dokumenty powinny zostać dostarczone do rzeźni  wraz z tuszą i narządami wewnętrznymi zwierzęcia;
✅ w jakich warunkach tusza i narządy wewnętrzne zwierzęcia powinny być przewożone do rzeźni;
✅ co stanie się w sytuacji, gdy lekarz stwierdzi, że nie może zostać przeprowadzony ubój z konieczności;
✅ co należy robić, jeśli nie znajdzie się rzeźni, która zechciałaby przyjąć tuszę i narządy wewnętrzne zwierzęcia z uboju z konieczności;
✅ czy w każdym przypadku, gdy dokonano poprawnego uboju z konieczności, zostanie zachowana wartość rzeźna zwierzęcia;
✅ czy w przypadku uboju z konieczności jest wymagane powiadomienie ARiMR,
 Odpowiedź znajduje się w tym pliku: Praktyczne_wskazówki_dla_rolników_ubój_z_konieczności_poza_rzeznia

 

Pomoc prawna w ramach Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borkach informuje, że wzorem lat ubiegłych Ministerstwo Sprawiedliwości organizuje w dniach 18-24 lutego 2019 roku „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”. Niniejsza akcja związana jest z ustanowieniem dnia 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw.

Podstawowym celem akcji jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. W trakcie obchodów udzielane są bezpłatne porady prawne w różnych lokalizacjach, w tym w sądach, prokuraturach, komendach policji, siedzibach prawniczych samorządów zawodowych oraz organizacji pozarządowych.

W ramach tej akcji w Sądzie Rejonowym w Radzyniu Podlaskim w dniach od 18 do 22 lutego 2019 roku  w godzinach 12:00 – 14:30 osoby pokrzywdzone przestępstwem będą mogły skorzystać z bezpłatnych porad prawnych udzielanych przez asystentów sędziego i kuratorów sądowych w trakcie pełnionych dyżurów:

18.02.2019 r. – Kamil Siwik – asystent sędziego – pokój nr 113
19.02.2019 r. – Jolanta Olszewska – starszy kurator – pokój nr 14
20.02.2019 r. – Ewa Błaszczyk – kurator zawodowy – pokój nr 14
21.02.2019 r. – Radosław Ossowski – asystent sędziego – pokój nr 113
22.02.2019 r. – Waldemar Krupa – kurator specjalista – pokój nr 14

Ponadto pomoc materialną i niematerialną finansowaną z Funduszu Sprawiedliwości – Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej będą świadczyć organizacje, których lista jest dostępna pod adresem: www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl.

Zaproszenie na obrady Walnego Zgromadzenia Przedstawicieli Gminnej Spółki Wodnej w Borkach

Z A P R O S Z E N I E

Zarząd Gminnej Spółki Wodnej w Borkach serdecznie zaprasza na obrady Walnego Zgromadzenia Przedstawicieli Gminnej Spółki Wodnej, które odbędzie się w dniu 19.02.2019 r. tj. wtorek o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Borki.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i powitanie zaproszonych gości.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzednich obrad.
 4. Przedstawienie sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej za 2018 r.
 5. Uzupełnienie i omówienie sprawozdań GSW – Przewodniczący.
 6. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie sprawozdań.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • wysokości składki członkowskiej , a tym samym budżetu na 2019 r.
 • cennika robót akordowych
 • wysokości diet
 • zaciągania kredytów bankowych

Dyskusja nad planowanymi pracami w 2019 r., oraz inne wolne wnioski i sprawy.

Zakończenie obrad.