W Dniu Matki

Wszystkim Mamom z naszej gminy – tym:
które pomagają stawiać swoim dzieciom pierwsze kroki,
które pomagają przy odrabianiu lekcji,
które kibicują przy maturach,
które pomagają w przygotowaniach do ślubu,
a także pomagają przy wnukach – 
życzę w Dniu Matki radości, spełnienia i satysfakcji z bycia matką.
Są Panie Bohaterkami.

Wójt Gminy Borki 
Radosław Sałata

Piknik w Tchórzewie z okazji Dnia Samorządowca

27 maja przypada Dzień Samorządu Terytorialnego. Z tej okazji Młodzieżowa Rada Gminy zorganizowała w czwartek 23 maja Dzień Samorządowca w Szkole Podstawowej w Tchórzewie, na który zostali zaproszeni: Wójt Gminy Borki Radosław Sałata, członkowie Rady Gminy Borki, sołtysi oraz przedstawiciele samorządów uczniowskich wszystkich szkół z terenu gminy Borki.

Impreza została zaplanowana na świeżym powietrzu. Teren otaczający szkołę prezentował się wyśmienicie: starannie przystrzyżona trawa i krzewy ozdobne, kolorowy plac zabaw, dużo zieleni, cisza, śpiew ptaków, świeże powietrze i… chmury, które niestety przyniosły deszcz i po przemówieniu Dyrektora Leszka Rogulskiego oraz przedstawiciela Urzędu Gminy Borki zmusiły organizatorów, aby przenieść imprezę do sali gimnastycznej. Ale! Nie popsuło to świetnie zaplanowanych zabaw!

W ramach Dnia Samorządowca odbyły się dwie konkurencje: konkurs indywidulany z wiedzy o gminie Borki, w którym wzięli udział uczniowie reprezentujący poszczególne szkoły z gminy, przedstawiciel Młodzieżowej Rady Gminy oraz przedstawiciele kierownictwa Gminy. W konkursie zwyciężył radny Rady Gminy Borki Adam Król, drugie miejsce zajęła Izabela Skowron, a trzecie – Alan Kołtuniewicz. Druga konkurencja była drużynowa: przedstawiciele lokalnej władzy, Młodzieżowej Rady Gminy oraz szkół.  Zwyciężyli w niej przedstawiciele Młodzieżowej Rady Gminy.

Jury w składzie: Przewodnicząca MRG Emilia Bandyk, opiekun MRG Ewelina Kajetaniak oraz nauczyciel Sylwia Wędroch. Wszyscy zwycięzcy zostali nagrodzeni nagrodami, które zasponsorował Wójt Gminy Borki Radosław Salata.

Po części konkursowej odbyło się ognisko ze wspólnym pieczeniem kiełbasek. Ognisko okazało się strzałem w dziesiątkę – wszyscy byli zadowoleni. W ramach poczęstunku było również słodkie co nieco: wyśmienite ciasta oraz pączki.

Gratulujemy i dziękujemy Młodzieżowej Radzie Gminy za inicjatywę, Dyrektorowi Leszkowi Rogulskiemu oraz Nauczycielce Agnieszce Miturze, którzy czuwali nad całością imprezy.

Ewelina Kajetaniak

 

Noc Muzeów 2019 w Woli Osowińskiej

W sobotę 18 maja w Muzeum Regionalnym odbyła się impreza Noc Muzeów w ramach Europejskiej Nocy Muzeów.

Impreza była zorganizowana przez Towarzystwo Regionalne im. Wacława Tuwalskiego przy dofinansowaniu Powiatu Radzyńskiego oraz wsparciu szeregu instytucji z gminy Borki. W ramach imprezy można było obejrzeć stałą ekspozycję muzealną w sześciu salach. Odbył się także pokaz ginących profesji oraz degustacja specjałów miejscowej kuchni. Dodatkowymi atrakcjami były: koncert Melodie pokoleń ludowej kapeli Biesiada oraz loteria fantowa. W imprezie wzięło udział ponad 200 osób.

Wybory do Gminnej Rady Seniorów

15 maja br. odbyło się zebranie wyborcze do Zarządu Gminnej Rady Seniorów. Na Przewodniczącą została wybrana Małgorzata Górna, Zastępcę – Urszula Marzec, a Sekretarza – Zygmunt Rogoza. Nowo wybrany Zarząd podziękował za oddane głosy. Zwrócił uwagę na dotychczasową rodzinna atmosferę w Radzie oraz pomyślną współpracę z Urzędem Gminy Borki oraz Wójtem Gminy Borki Radosławem Sałatą, Gminną Biblioteką Publiczną, Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu w Borkach z/s w Woli Osowińskiej, jednostkami OSP, szkołami i in. Po podziękowaniach członkowie Gminnej Rady Seniorów przystąpili do opracowania planu działalności na rok 2019, w którym znalazły się między innymi organizacja wydarzeń kulturalnych i towarzyskich oraz podjęcie współpracy z innymi podmiotami działającymi na terenie gminy.

Gmina przekazała tablety na rzecz szkół

W piątek 17 maja w Urzędzie Gminy Borki Wójt Gminy Borki Radosław Sałata przekazał 24 tablety na rzecz szkół podstawowych w Krasewie, Tchórzewie-Kolonii oraz Woli Chomejowej. 

Tablety zostały zakupione w ramach realizacji mikroprojektu „Cyfryzacja bez barier – podnoszenie kompetencji cyfrowych osób powyżej 25 roku życia” w ramach Programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Działanie 3.1. Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych. III oś priorytetowa Cyfrowe kompetencje społeczeństwa.
Gmina Borki realizowała mikroprojekt w okresie od 23 lipca 2018 roku do 31 marca 2019 roku.

Zaproszenie na wystawę maszyn rolniczych

Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych zaprasza w dniach 25-26 maja 2019 roku na ZIELONE AGRO SHOW 2019 w gminie Ułęż.

To kolejna już edycja jedynej tego rodzaju wystawy w kraju, w szczególny sposób dedykowanej rolnikom z południowo-wschodniej Polski zajmującym się hodowlą bydła, produkcją mleka i uprawą roślin zielonkowych. Niewątpliwie największą atrakcją wystawy Zielone AGRO SHOW będą pokazy maszyn zielonkowych w pracy, które tym roku zapowiadają się szczególnie atrakcyjnie.

 
Tradycyjnie wstęp na wystawę oraz parkingi są bezpłatne. Każdy zwiedzający otrzyma katalog, w którym znajduje się wiele przydatnych informacji dla każdego rolnika.
 
Zachęcamy do wzięcia udziału w tegorocznej Wystawie.

 

Zaproszenie: bezpłatna mammografia

Wójt Gminy Borki Radosław Sałata zaprasza na bezpłatne badania mammograficzne w technologii cyfrowej
KIEDY? 14 czerwca 2019 roku;
GDZIE? plac przed Urzędem Gminy Borki, ul. wojska Polskiego 41, Borki;
Szczegóły na załączonym plakacie.

Otwarcie drogi w Nowinach z udziałem Wicewojewody Lubelskiego

W minionym tygodniu otworzyliśmy drogę w Nowinach z udziałem Wicewojewody Lubelskiego Robert Gmitruczuka, Wójta Gminy Borki Radosława Sałaty, radnego z Rady Powiatu Radzyńskiego Michała Zająca, radnych z Rady Gminy Borki oraz Mieszkańców Nowin.
Drogę wyremontowaliśmy dzięki wsparciu finansowemu w 2018 roku w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na zadanie Przebudowa drogi gminnej Nr 102282L od km 0+340 do km 0+730 w miejscowości Nowiny, uszkodzonej w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w 2017 roku.

Kwota dofinansowania: 140 000 zł.
Koszt całkowity: 297 696,90 zł.