KURS CHEMIZACYJNY DLA ROLNIKÓW

Lubelska Izba Rolnicza zawiadamia o zamiarze przeprowadzenia kursu chemizacyjnego dla rolników w Urzędzie Gminy Borki. Kurs odbędzie się do końca lutego br. po zebraniu chętnych (o dokładnym terminie będziemy informować).
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod nr tel. 81 478 54 22 (p. Ewelina Grzywacz).
Koszt szkolenia – 60 zł;
PRZYPOMINAMY: Każda osoba, która stosuje środki ochrony roślin, powinna posiadać aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie stosowania środków ochrony roślin prze pomocy opryskiwaczy. Zaświadczenie jest wydawane na okres 5 lat. Art. 64 z dn. 8 marca 2013 r. o ochronie roślin.

Ogłoszenie: otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu pożytku publicznego

Uwaga! Wójt Gminy Borki ogłasza otwarty konkurs ofert w zakresie realizacji zadań pożytku publicznego w roku 2020:

1.  w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu:

Zarządzenie nr 5;
Wzór oferty;

2. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:

Zarządzenie nr 6;
Wzór oferty;

3. w zakresie turystyki i krajoznawstwa:

Zarządzenie nr 7;
Wzór oferty.

Oferty należy składać do 06 lutego do godz. 17:00 – szczegóły w treści ogłoszeń. 
Uwaga: w tegorocznym konkursie obwiązują nowe wzory ofert.

Zgodnie z zaleceniem dyżurnego operacyjny WCZK LUW w Lublinie, w związku z wystąpieniem w sąsiednich powiatach choroby ptasiej grypy publikujemy informacje dotyczące tej choroby (kliknij):