XXI Spotkania z Pieśnią i Tradycją Wielkopostną w naszej gminie

  • W Niedzielę Palmową tradycyjnie już po raz 21. odbyły się Spotkania z Pieśnią i Tradycją Wielkopostną w Woli Osowińskiej.

 

  • Zwyczajowo wydarzenie rozpoczęło się od Mszy Św. celebrowanej przez proboszcza parafii Narodzenia Najświętszej Marii Panny ks. Stefana Kurianowicza. Następnie odbył się Koncert Pieśni Wielkopostnych, podczas którego 17 zespołów zaprezentowało pieśni tradycyjne i współczesne związane z okresem Wielkiego Postu. Uroczystości towarzyszyły prezentacje kuchni regionalnej oraz rękodzieła.
  • W wydarzeniu uczestniczyło wielu zaproszonych Gości: poseł na Sejm RP Marcin Duszek, Wicewojewoda Lubelski Robert Gmitruczuk, Kierownik Oddziału Biała Podlaska Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie Dariusz Litwiniuk oraz Radny Powiatu Radzyńskiego Michał Zając a także gospodarz gminy Borki – wójt Radosław Sałata.
  • Organizatorem wydarzenia był Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Borkach z/s w Woli Osowińskiej z udziałem parafii Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Woli Osowińskiej, ZSR w Woli Osowińskiej, ZPO w Woli Osowińskiej. Wsparcia finansowego udzielił Urząd Marszałkowski w Lublinie oraz Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim.

Usługa dla pacjentów: Internetowe Konto Pacjenta

Ministerstwo Zdrowia wraz z Centrum systemów Informacyjnych ochrony Zdrowia uruchomiło usługę dla obywateli: Internetowe Konto Pacjenta pod adresem: https://pacjent.gov.pl/

Dzięki tej usłudze będzie można bezpiecznie i szybko:
1. odnaleźć informacje o swoich danych medycznych;
2. odebrać i zrealizować e-receptę;
3. uzyskać dostęp do historii wizyt (swoich i swoich dzieci), za które zapłacił NFZ;
4. uzyskać informacje o dostępnych programach profilaktycznych i in.

Szczegóły w pliku: IKP

 

Gmina Borki na portalu mapowym

Gmina Borki jest na portalu mapowym Inspire Hub 

Można tam wyszukać:
informacje szczegółowe o miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego;
informacje o studium uwarunkowań i kierunkach zagospodarowania przestrzennego;
– informacje o działce na podstawie numeru;
– numer działki na podstawie lokalizacji, 
powierzchnię, przeznaczenie, nr uchwały;
Link do portalu (kliknij)https://bit.ly/2PjPF15

Zaproszenie na VII sesję Rady Gminy Borki

Zapraszamy na VII sesję Rady Gminy Borki,  która odbędzie się 24 kwietnia 2019 roku (środa) o godz. 10:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Borki. 
Szczegółowy program znajduje się niżej (kliknij na zdjęcia).
Zapraszamy

 

 

Zaproszenie na posiedzenie komisji stałej Rady Gminy

Zapraszamy na posiedzenie Komisji Promocji, Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Gminy Przestrzegania Prawa, Oświaty i Wychowania Rady Gminy Borki w dniu 23.04.2019 r. (wtorek) o godzinie 14:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Borki.

W programie
1. stan bezpieczeństwa publicznego ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa na terenie szkół,
2. przesunięcia w budżecie,
3. forma protestu w szkołach na terenie gminy Borki,
4. dowóz uczniów do szkół.

Zaproszenie na obrady Komisji

Zapraszamy na obrady  Komisji Rolnictwa, Ekologii, Spraw Socjalnych Wsi i Ochrony Zdrowia,
które odbędą się  23 kwietnia  2019 r. (wtorek) o godz. 10:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Borki.

W programie:
1. godz. 10:00 – spotkanie z przedstawicielami kół łowieckich działających na terenie Gminy Borki;
2. godz. 11:00 – spółki wodne;
3. godz. 12:00 – dyskusja w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik;
4. sprawy bieżące