Program Ciepłe Mieszkanie

Wójt Gminy Borki informuje, że w lipcu 2022 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie ogłosił nabór wniosków dla gmin o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”.

Jest to program mający na celu wsparcie przedsięwzięć polegających na wymianie nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe i poprawie efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.

Gmina Borki ma możliwość wzięcia udziału w naborze, dlatego należy zrobić rozeznanie jakie potrzeby mają mieszkańcy lokali w budynkach wielolokalowych. Zbadanie potrzeb mieszkańców będzie stanowiło bazę dla gminy do właściwego oszacowania poziomu wsparcia i wypełnienia formularza wnioskującego o środki na realizację programu do WFOŚiGW w Lublinie.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w priorytetowym programie „Ciepłe mieszkanie”, powinny wypełnić wniosek i dostarczyć  do Urzędu Gminy Borki do dnia 21.10.2022 r. W razie wątpliwości, proszę zgłosić się do pracownika merytorycznego (p. Sylwia Jończak) w celu otrzymania pomocy przy wypełnianiu wniosku.

Po wstępnym rozeznaniu potrzeb mieszkańców gmina złoży wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, a w przypadku uzyskania dotacji, przygotuje nabór wniosków dla beneficjentów końcowych, o czym mieszkańcy zostaną odpowiednio poinformowani. Ewentualna realizacja inwestycji będzie możliwa po zawarciu umowy  o dofinansowanie z Gminą Borki.

Intensywność dofinansowania dla beneficjentów końcowych uzależniona jest od dochodów beneficjenta lub osób w jego gospodarstwie domowym i ustalona została na poziomie:
– podstawowym – do 30% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 15 000 zł,
– podwyższonym – do 60 % kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 25 000 zł,
– najwyższym – do 90 % kosztów kwalifikowany, nie więcej niż 37500 zł.

Więcej informacji o Programie można znaleźć na stronie: www.czystepowietrze.gov.pl (zakładka: Ciepłe Mieszkanie) oraz na stronie WFOŚiGW w Lublinie www.wfos.lublin.pl.

Po zakończonym naborze zgłosiło się 2 Beneficjentów końcowych, których realizacja przedsięwzięcia opiewa na 30 000,00 zł

II Nabór

Wójt Gminy Borki informuje, iż od 17 maja 2023 r. ogłaszamy II nabór wniosków dla mieszkańców Gminy Borki o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”.

Jest to program mający na celu wsparcie przedsięwzięć polegających na wymianie nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe i poprawie efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.

Gmina Borki ma kolejną możliwość wzięcia udziału w naborze, dlatego należy zrobić rozeznanie, jakie potrzeby mają mieszkańcy lokali w budynkach wielolokalowych. Zbadanie potrzeb mieszkańców będzie stanowiło bazę dla gminy do właściwego oszacowania poziomu wsparcia i wypełnienia formularza wnioskującego o środki na realizację programu do WFOŚiGW w Lublinie.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w priorytetowym programie „Ciepłe mieszkanie”, powinny wypełnić deklarację i dostarczyć do Urzędu Gminy Borki do dnia 30.05.2023 r. W razie wątpliwości, proszę zgłosić się do pracownika merytorycznego (p. Sylwia Jończak) w celu otrzymania pomocy przy wypełnianiu wniosku.

Po wstępnym rozeznaniu potrzeb mieszkańców gmina złoży wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, a w przypadku uzyskania dotacji, przygotuje nabór wniosków dla beneficjentów końcowych, o czym mieszkańcy zostaną odpowiednio poinformowani. Ewentualna realizacja inwestycji będzie możliwa po zawarciu umowy o dofinansowanie z Gminą Borki.

Po zakończonym naborze zgłosił się jeden Beneficjent końcowy, którego realizacja przedsięwzięcia wyniesie do 25 000,00 zł

Pliki do pobrania