Zaproszenie na LXXX sesję Rady Gminy Borki w dniu 29 lutego 2024 roku