Rusza nabór do IV edycji Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP

Tematem przewodnim etapu ogólnopolskiego Konkursu o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP będą „Polskie tradycje wielkanocne”. Ruszyła IV edycja konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich, zgłoszenia przyjmowane będą do 31 marca 2024 r.

Aby wziąć udział w  Konkursie o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP, koła powinny przesłać  na adreskonkurs.KGW@prezydent.pl poprawnie wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszeniową, potwierdzenie wpisu koła do odpowiedniego rejestru oraz krótki amatorski materiał  audiowizualny promujący działalność koła (powinien on trwać  nie dłużej niż 120 sekund). Etap wojewódzki składa się z dwóch części. W pierwszej zostają ocenione karty zgłoszeniowe pod względem spełniania wymogów formalnych oraz materiał audiowizualny. Koła, które uzyskają  największą liczbę punktów  w województwie, na podstawie oceny formalnej kart zgłoszeniowych, zostaną zakwalifikowane do etapu drugiego, w którym Komisja konkursowa, dokona ostatecznego wyboru Laureatów na szczeblu wojewódzkim.

Wyniki etapu wojewódzkiego zostaną ogłoszone w kwietniu 2024 r. i opublikowane na stronie internetowej Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – www.prezydent.pl.

Więcej informacji: https://www.prezydent.pl/malzonka-prezydenta/inicjatywy/konkurs-dla-kol-gospodyn-wiejskich-o-nagrode-malzonki-prezydenta-rp/aktualnosci/startuje-iv-edycja-konkursu-dla-kol-gospodyn-wiejskich,79588

Data opublikowania: 10:10, 27 lutego 2024

Kategorie: Aktualności