Projekt Koncepcyjny renowacji, przebudowy i rozbudowy budynku zabytkowego dworu w Woli Osowińskiej