Ogłoszenie wyników otwartego konkursu na realizację zadań pożytku publicznego na 2023r.