LXXIII sesja Rady Gminy Borki 

Dnia 29 czerwca 2023 r. odbędzie się LXXIII sesja Rady Gminy Borki w w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Borkach 

INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI UDZIAŁU MIESZKANCÓW W DEBACIE NAD RAPORTEM O STANIE GMINY BORKI ZA ROK 2022

Uprzejmie informuję, że na sesji Rady Gminy w Borkach w dniu 29 czerwca 2023 r. odbędzie się debata nad raportem o stanie gminy Borki za rok 2022.

W czerwcowej debacie nad raportem o stanie gminy mogą zabierać głos mieszkańcy Gminy Borki.

Zgodnie z art. 28 aa ust. 1, 4, 6, 7 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2023.40 t.j.) mieszkańcy gminy Borki mogą zabrać głos w debacie nad raportem
w liczbie maksymalnie 15.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy Borki składa do Przewodniczącego Rady Gminy Borki pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób. W zgłoszeniu powinno znaleźć się imię i nazwisko oraz adres zamieszkania mieszkańca zamierzającego brać udział w debacie. Zgłoszenia składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Zgłoszenia mieszkańców do udziału w czerwcowej debacie nad raportem o stanie Gminy Borki za rok 2022 są przyjmowane w Urzędzie Gminy Borki, ul. Wojska Polskiego 41 (pok. 5) do dnia 29 czerwca 2023 r. w godzinach pracy Urzędu Gminy w Borkach
(tj. pon.-śr. 7.30-15.30, czw.7.30-17.00 pt. 7.30-14.00).

Pliki do pobrania

Data opublikowania: 16:35, 15 czerwca 2023

Kategorie: Aktualności