KOMUNIKAT w sprawie braku przydatności wody do spożycia