Informacja na temat przeglądów gwarancyjnych instalacji solarnych

Borki, dnia 8 grudnia 2023 r. Informacja W związku ze zbliżającym się upływem terminu gwarancji zadania pod nazwą: Dostawa i montaż kolektorów słonecznych na terenie Gminy Borki, realizowanego w ramach projektu „Słońce naszym wsparciem – solary w Gminie Borki”, Gmina Borki informuje o trwających przeglądach gwarancyjnych, które zgodnie z umową z wykonawcą tj. firmą „Antinus” Sp. z o.o. z siedzibą w Skierniewicach powinny odbyć się w 5 roku trwania gwarancji. Podczas przeglądu gwarancyjnego serwisant, zgodnie z zawartą umową z wykonawcą, powinien wykonać: a. Kontrolę stanu płyty kolektora pod względem ewentualnych zaparowań. Sprawdza się wizualnie stan płyty absorbera, czy nie ma widocznych zmian barwy i nalotów. b. Kontrolę obudowy kolektora pod względem uszkodzeń mechanicznych. Należy sprawdzić stan szyby, obudowy oraz króćców przyłączeniowych. W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek uszkodzenia należy wykonać dokumentację zdjęciową. c. Kontrolę szczelności połączeń hydraulicznych. Należy sprawdzić wszelkie połączenia pod względem szczelności. Brak szczelności wiąże się z pojawieniem zielonych pozostałości glikolu w miejscu wycieku. Wszelkie nieszczelności należy niezwłocznie usunąć, po czym należy instalację poddać próbie ciśnieniowej i ponownemu napełnieniu nośnikiem ciepła. d. Kontrolę stanu izolacji termicznej przewodów. W przypadku widocznych uszkodzeń izolacji termicznej, należy dokonać wymiany uszkodzonych części w ramach rękojmi lub gwarancji. Zaleca się, aby w przypadku częstych uszkodzeń izolacji wykonać dodatkowe zabezpieczenie w postaci samoprzylepnej folii aluminiowej lub zabezpieczyć izolację płaszczem z blachy aluminiowej (dzioby ptaków). e. Kontrolę zestawów montażowych. Każdorazowo podczas przeglądu należy zwrócić uwagę na stan zestawów montażowych. W przypadku pojawienia się jakichkolwiek wątpliwości co do stanu wytrzymałości całej konstrukcji, należy niezwłocznie poinformować producenta. f. Kontrolę czujników temperatury. Należy sprawdzić poprawność zanurzenia czujników temperatury w tulejach. Złe umieszczenie lub poluźnienie czujnika może w znacznym stopniu zakłócić poprawną pracę instalacji. g. Kontrolę stanu nośnika ciepła. Należy dokonać nieznacznego upuszczenia płynu z instalacji, po czym poddać go badaniu wytrzymałości na niskie temperatury oraz oględzinom ogólnym. Badanie odporności należy wykonać jedynie profesjonalnym sprzętem w postaci refraktometru, itp. W przypadku, gdy temperatura zamarzania różni się od temperatury pierwotnej ujętej w OPZ, a w płynie nie ma jakichkolwiek zanieczyszczeń czy zawiesin, należy jedynie zmieszać używany dotąd płyn z koncentratem tak, aby osiągnąć wymagane zabezpieczenie na działanie mrozu. W przypadku, gdy w płynie znajdują się zanieczyszczenia i zawiesiny, należy każdorazowo go wymienić na nowy. Przegląd gwarancyjny świadczony w piątym roku oferowanego okresu gwarancji powinien zostać potwierdzany protokołem podpisanym przez wykonawcę, właściciela nieruchomości oraz przedstawiciela Gminy Borki.

Data opublikowania: 13:16, 8 grudnia 2023

Kategorie: Aktualności