Informacja dotycząca wprowadzenia do obrotu organiczno-mineralnego środka poprawiającego właściwości gleby pn.: „BORWAL”