Informacja do mieszkańców z terenu Gminy Borki w sprawie spotkania poświęconego wykonaniu wieloetapowego projektu wielobranżowego remontu, przebudowy i rozbudowy zabytkowego dworu w Woli Osowińskiej, w oparciu o autorską koncepcję zatwierdzoną przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków

Borki, dnia 13.12.2023 r. Informacja W związku z otrzymaniem wstępnej promesy na wykonanie wieloetapowego projektu wielobranżowego remontu, przebudowy i rozbudowy zabytkowego dworu w Woli Osowińskiej z Rządowego Program Odbudowy Zabytków, Wójt Gminy Borki informuje, iż dnia 21 grudnia 2023 r. o godz. 16.00 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Borkach z siedzibą w Woli Osowińskiej, odbędzie się spotkanie informacyjne dla wszystkich mieszkańców z terenu Gminy Borki poświęcone wykonaniu wieloetapowego projektu wielobranżowego remontu, przebudowy i rozbudowy zabytkowego dworu w Woli Osowińskiej w oparciu o autorską koncepcję zatwierdzoną przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków. Przewidywana wartość inwestycji: 765 000,00 zł Kwota dofinansowania: 749 700,00 zł Deklarowana kwota wkładu własnego (2%): 15 300,00 zł Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!

Data opublikowania: 14:03, 13 grudnia 2023

Kategorie: Aktualności