Informacja dla mieszkańców miejscowości Wola Osowińska

Borki, dnia 16 lutego 2024 r. Informacja Gmina Borki, w związku z realizacją inwestycji „Nowy wodno-ściekowy ład w Gminie Borki – etap I” (budowa oczyszczalni i kanalizacji w miejscowości Wola Osowińska) informuje, iż dnia 16 lutego 2024 r. w miejscowości Wola Osowińska pojawi się Pan Jarosław Kata - przedstawiciel wykonawcy zadania firmy „SK-Team Karol Sienkiewicz” w celu uzyskania niezbędnych pozwoleń i zgód do realizacji wymienionej inwestycji.

Data opublikowania: 09:16, 16 lutego 2024

Kategorie: Aktualności