Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021 – 2027

Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa (FER) jest kontynuacją programu operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020. Pieniądze pochodzą z Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury (EFMRA) i budżetu krajowego.

Jest skierowany do:

  • podmiotów prowadzących działalność w zakresie rybołówstwa morskiego, rybactwa śródlądowego, chowu i hodowli ryb, przetwarzania i obrotu produktami rybołówstwa i akwakultury,
  • Rybackich Lokalnych Grup Działania,
  • organizacji rybackich, organizacji zrzeszających producentów akwakultury,
  • organizacji producentów ryb, związków, stowarzyszeń fundacji i organizacji pożytku publicznego realizujących statutowe działania w zakresie rybactwa,
  • branżowych instytutów badawczych oraz placówek edukacyjnych kształcących na kierunkach rybackich (w tym szkoły ponadpodstawowe i uczelnie),
  • administracji.

Strona internetowa programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa:

www.rybactwo.gov.pl

Media społecznościowe programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa:

https://www.facebook.com/Fundusze.Europejskie.dla.Rybactwa.2021.2027

https://www.linkedin.com/company/fundusze-europejskie-dla-rybactwa/?viewAsMember=true

https://www.instagram.com/fundusze_dla_rybactwa/

https://www.youtube.com/channel/UC_WvD9sB6ZhTKfYSzRnu6Tg

Pliki do pobrania

Data opublikowania: 09:05, 20 lutego 2024

Kategorie: Aktualności