Z Referatu Finansowego

https://ugborki.bip.lubelskie.pl/index.php?id=210&action=details&document_id=1458961 – informacja o lasach

https://ugborki.bip.lubelskie.pl/index.php?id=210&action=details&document_id=1458965 – załączniki do informacji o lasach

https://ugborki.bip.lubelskie.pl/index.php?id=210&action=details&document_id=1458953 – informacja o gruntach 

https://ugborki.bip.lubelskie.pl/index.php?id=210&action=details&document_id=1458957 – załączniki do informacji o gruntach

https://ugborki.bip.lubelskie.pl/index.php?id=210&action=details&document_id=1458938 – informacja o nieruchomościach

https://ugborki.bip.lubelskie.pl/index.php?id=210&action=details&document_id=1458940 – załączniki do informacji o nieruchomościach 

https://ugborki.bip.lubelskie.pl/index.php?id=210&action=details&document_id=1458862 – deklaracja na podatek rolny 

https://ugborki.bip.lubelskie.pl/index.php?id=210&action=details&document_id=1458870 – załączniki do deklaracji na podatek rolny 

https://ugborki.bip.lubelskie.pl/index.php?id=210&action=details&document_id=1458849 – deklaracja na podatek leśny 

https://ugborki.bip.lubelskie.pl/index.php?id=210&action=details&document_id=1458851 , https://ugborki.bip.lubelskie.pl/index.php?id=210&action=details&document_id=1458854 – załączniki do deklaracji na podatek leśny 

https://ugborki.bip.lubelskie.pl/index.php?id=210&action=details&document_id=1458878 – deklaracja na podatek od nieruchomości 

https://ugborki.bip.lubelskie.pl/index.php?id=210&action=details&document_id=1458882  https://ugborki.bip.lubelskie.pl/index.php?id=210&action=details&document_id=1458884 – załączniki do deklaracji na podatek od nieruchomości 

https://ugborki.bip.lubelskie.pl/index.php?id=210&action=details&document_id=1458935 deklaracja na podatek od środków transportowych

https://ugborki.bip.lubelskie.pl/upload/pliki//deklaracja_29_maja_2020.pdf deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

https://ugborki.bip.lubelskie.pl/index.php?id=210&action=details&document_id=1044789 wniosek – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego