D jak dostępność

Logo Gminy Borki z dopiskiem: GMINA PODWÓJNYCH KORZYŚCI Logo fundacji My Słowianie Logo w kolorze zielonym Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Borkach

 

Dostępność jest pojęciem używanym do określenia możliwości korzystania z usług, produktów oraz uczestniczenia w wydarzeniach przez jak największą liczbę osób.

Dostępny to znaczy: łatwy do osiągnięcia, nietrudny do zdobycia.

Dostępność dotyczy nas wszystkich i sprzyja tworzeniu otwartej, przyjaznej przestrzeni społecznej.

Dostępność otwiera drogę do samodzielności i samostanowienia osobom ze szczególnymi potrzebach.

Osoba ze szczególnymi potrzebami to:

 • Osoba z niepełnosprawnością
 • Osoba starsza
 • Cudzoziemiec
 • Osoba z małym dzieckiem
 • Osoba z bagażem, na przykład dużą walizką

Obszary dostępności

       • Architektoniczny  Dotyczy dostępności budynków. Z dostępem architektonicznym mamy do czynienia, gdy dbamy o swobodne korzystanie z budynku osób z utrudnieniami w poruszaniu się.                                       

Dostęp architektoniczny to także możliwość wstępu do budynku z psem asystującym.

 

Dostęp architektoniczny to także informacja na temat rozkładu pomieszczeń w budynku w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy.
Taka informacja umożliwi bezpieczne poruszanie się po budynku na przykład   osobie niewidomej.

 

 • Cyfrowy Dostępność cyfrowa to możliwość korzystania ze stron internetowych i aplikacji osobom ze szczególnymi potrzebami, na przykład osobom g/Głuchym lub niewidomym.

 

       •  Informacyjno-komunikacyjny  Dostępność informacji i komunikacji to zamieszczanie informacji w sposób możliwy do właściwego odbioru przez osoby o szczególnych potrzebach, na przykład osoby z niepełnosprawnością intelektualną czy g/Głuche. Taką dostępność zapewniają odpowiednie narzędzia i usługi, na  przykład tłumaczenie treści na polski język migowy lub  korzystanie z usługi tłumacza online lub na miejscu.

Koordynator dostępności 
Osoba, która pomaga osobom ze szczególnymi potrzebami w korzystaniu z usług i wydarzeń oraz urzędnikom w odpowiadaniu na potrzeby tych osób.

Koordynator jest wyznaczony w każdej instytucji publicznej, na  przykład w Urzędzie Gminy.

Misją dostępności jest czynienie świata w równym stopniu otwartym i przyjaznym dla każdej osoby, tak by wspierać jej niezależność i potrzebę samostanowienia.

Plik pod nazwą D jak dostępność do pobrania tutaj

20 maja 2021 r. Światowy Dzień Świadomości Dostępności

Logo Gminy Borki z dopiskiem: GMINA PODWÓJNYCH KORZYŚCI Logo fundacji My Słowianie Logo w kolorze zielonym Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Borkach

 

 

Na całym świecie w trzeci czwartek maja obchodzony jest Światowy Dzień Świadomości Dostępności (Global Accessibility Awareness Day).  Początki tego święta sięgają roku 2011 i są związane z amerykańskim twórcą stron internetowych Joe Devonem, który właśnie wtedy w treściach publikowanych na swoim blogu zaczął poruszać ważną tematykę  użyteczności stron internetowych dla ich odbiorców. Dzisiaj świat gremialnie postrzega dostępność jako ważny czynnik życia społecznego, a za jego rdzeń uznaje różnorodność potrzeb odbiorców usług, produktów i treści.

Również Gmina Borki razem z fundacją My Słowianie włącza się w promowanie idei dostępności. W tym roku dzień 20 maja rozpoczyna akcję Miesiąca Wiedzy o Dostępności. Każdego tygodnia na stronie internetowej i w mediach społecznościowych będą pojawiać się kolejne części Przewodnika po Dostępności. Już dzisiaj mogą się Państwo zapoznać z informacjami umieszczonymi pod hasłem D jak Dostępność.

Każdy tydzień to nowa wiedza, która w formie skondensowanej, w postaci praktycznego Przewodnika po Dostępności zostanie oddana do Państwa dyspozycji w trzeci czwartek czerwca.

Wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii-trzoda chlewna

W związku z wejściem w życie rozporządzenia wykonawczego Komisji  (UE) 2021/605 z dnia 7 kwietnia 2021r. ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń, które to rozporządzenie ustanawia nowe normy i gwarancje jakie muszą spełniać gospodarstwa (zakłady) produkujące trzodę chlewną, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Radzyniu Podlaskim przekazuje wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii  jakie musi spełniać gospodarstwo (zakład), z którego świnie będą sprzedawane poza wyznaczone strefy:

 • strefa żółta (obecnie niebieska – objęta ograniczeniami I)
 • strefa czerwona (obecnie różowa – objęta ograniczeniami II)
 • strefa niebieska (obecnie czerwona- objęta ograniczeniami III)

 

Nowa kolorystyka stref znajduje się na stronie GLW pod linkiem:  https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/asf-w-polsce

Wytyczne dotyczące praktycznego wdrażania zasad spełniania wymagań bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących świnie zgodnie z wymaganiami załącznika II RWK 2021/605 z dnia 7 kwietnia 2021r. ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń.

Wytyczne dotyczące praktycznego wdrażania zasad

Plan bezpieczeństwa biologicznego dla gospodarstw utrzymujących świnie w liczbie 50 szt. średniorocznie, nie zatrudniających pracowników do obsługi zwierząt i produkcji pasz spoza gospodarstwa

Plan bezpieczeństwa biologicznego

 

KOBIETA GOSPODARNA WYJĄTKOWA

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie wraz z Krajową Siecią Obszarów Wiejskich zapraszają na konkurs „Kobieta Gospodarna Wyjątkowa”.

W roku obecnym Panie z Kół Gospodyń Wiejskich będą rywalizowały w 3 kategoriach konkursowych:

 1. „Ciasto jak dawniej” – na najlepszy tradycyjny wypiek cukierniczy.
 2. „Ziołowe skarby kulinarne” – na najlepszą potrawę z wykorzystaniem lubelskich ziół.
 3. „Serweta inspirowana tradycją” – na najpiękniejszy wyrób rękodzielniczy.

Wszelkie informacje znajdziecie Państwo pod adresem: http://lubelskie.ksow.pl/aktualnosc/konkurs-kobieta-gospodarna-wyjatkowa-2021

Czekają atrakcyjne nagrody.

Usuwanie Azbestu -Projekt

Wójt Gminy Borki informuje o rozpoczęciu przyjmowania zgłoszeń na usuwanie azbestu. Nabór zgłoszeń trwa od 13.05.2021r. do 20.05.2021r. Zachęcamy mieszkańców naszej gminy do składania wniosków o usunięcie wyrobów zawierających azbest.

* Informujemy, że zadanie będzie realizowane wyłącznie w przypadku uzyskania dofinansowania z WFOŚiGW przez Gminę Borki.