Dzień Sołtysa – życzenia

Składam najserdeczniejsze życzenia wszystkim obecnym i byłym Paniom Sołtyskom i Panom Sołtysom z sołectw gminy Borki z okazji Dnia Sołtysa.
Życzę Państwu wytrwałości, zaangażowania, pasji oraz satysfakcji z wykonywanych obowiązków na rzecz sołectw, które Państwo reprezentują.

Wójt Gminy Borki 
Radosław Sałata

Ogłaszamy konkurs: #GminaBorki? Znam

Dziś, tj.  w Tłusty Czwartek 28 lutego o godz. 12:00 zostanie ogłoszony konkurs pt. #GminaBoki? Znam. Konkurs będzie na profilu Gmina Borki w serwisie Facebook. Już teraz zapraszamy do polubienia: https://bit.ly/2T3HfAj

10 zwycięzców konkursu otrzyma kalendarze książkowe z tłoczonym logo gminy Borki. Konkurs potrwa do niedzieli 3 marca, a wyniki zostaną ogłoszone we wtorek 5 marca o godz. 15:00 na Facebook’u.

Regulamin konkursu oraz polityka prywatności:
Regulamin Konkursu Gmina Borki Znam
Zał. nr 1 Polityka prywatności

Spotkanie: Wiem, co podpisuję!

Wczoraj, tj. we wtorek 26 lutego w Sali Widowiskowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Borkach odbyło się spotkanie zatytułowane „Wiem, co podpisuję!”.

Uczestnicy spotkania dowiedzieli się:
na co zwracać uwagę, gdy zawieramy umowę w domu;
kiedy możemy od niej odstąpić, jak i gdzie dochodzić swoich roszczeń;
w jaki sposób kontrolować koszty usług telekomunikacyjnych, w szczególności związane z korzystaniem z SMS Premium, roamingu (w tym w strefie przygranicznej) oraz transmisji danych;
✅ jakie są typowe praktyki nieuczciwych sprzedawców.

Zajęcia przeprowadzili pracownicy Urzędu Komunikacji Elektronicznej, którzy na co dzień zajmują się sprawami konsumenckimi.
W trakcie spotkania został wyświetlony film edukacyjny przygotowany na potrzeby kampanii Wiem, co podpisuję!

 

„Mama 4+” Kto dostanie świadczenie? Warunki i zasady

W dniu 18.02.2019 r. została opublikowana ustawa z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym (Dz. U. z 2019 r. poz. 303).

Wskazane świadczenie może być przyznane na wniosek:
1) matce, która urodziła i wychowała lub wychowała co najmniej czworo dzieci;
2) ojcu, który wychował co najmniej czworo dzieci, w przypadku śmierci matki dzieci albo porzucenia dzieci przez matkę lub w przypadku długotrwałego zaprzestania wychowywania dzieci przez matkę.

Wniosek jest składany w jednostce organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jeżeli do wydania decyzji w sprawie przyznania świadczenia właściwy jest Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego to wniosek składany jest w jednostce organizacyjnej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Wspomniany na wstępie obowiązek wychowania określonej liczby dzieci dotyczy dziecka własnego lub współmałżonka lub dziecka przysposobionego lub przyjętego na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej. Świadczenie wychowawcze może być przyznane matce po osiągnięciu wieku 60 lat albo ojcu po osiągnięciu wieku 65 lat, w przypadku gdy nie posiada dochodu zapewniającego niezbędne środki utrzymania, jednak pod warunkiem zamieszkiwania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w trakcie jego pobierania. Świadczenie uzupełniające nie przysługuje osobie uprawnionej do emerytury lub renty w wysokości co najmniej najniższej emerytury.

Świadczenia wychowawcze może zostać nie przyznane w przypadku gdy:
1) osobie, którą sąd pozbawił władzy rodzicielskiej lub której sąd ograniczył władzę rodzicielską przez umieszczenie dziecka lub dzieci w pieczy zastępczej;
2) w przypadku długotrwałego zaprzestania wychowywania dzieci.
Świadczenie to nie przysługuje również osobie, która jest tymczasowo aresztowana lub odbywa karę pozbawienia wolności.

 

/GOPS Borki/