Żłobek: wypełnij ankietę

W związku z rozważanym otwarciem żłobka w gminie Borki uprzejmie prosimy o wypełnienie ankiety przez rodziców dzieci w wieku do 3 lat. 
Prosimy o wypełnienie ankiety do 5 listopada 2019 roku oraz dostarczenie jej do GOPS w Borkach  lub przesłanie jej na adres mailowy gops@gminaborki.pl

Ankietę można wypełnić również przez Internet na Portalu Partycypacji Społecznej: https://konsultacje.gminaborki.pl/pl/ekonsultacje/szczegoly/YToyOntzOjI6ImlkIjtzOjE6IjMiO3M6NDoidHlwZSI7czowOiIiO30__E__

Ankieta do pobrania (Word, PDF):

Ankieta dla rodziców dzieci do lat 3;
Ankieta dla rodziców dzieci do lat 3.

Komunikat Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii

Wojewódzki Lekarz Weterynarii przypomina posiadaczom psów o corocznym obowiązkowym szczepieniu czworonogów przeciwko wściekliźnie. 
W przypadku niespełnienia tego obowiązku posiadaczowi psa grozi kara grzywny w wysokości do 500 zł.

O nas w lubelskim magazynie Puls Biznesu

W najnowszym wydaniu lubelskiego magazynu Puls Regionu przeczytamy m. in. o milionach złotych na rewitalizację i rozdanych nagrodach Kuriera Lubelskiego Gmina na 6.

   


Przypomnijmy:
 na podstawie przedłożonej dokumentacji na realizację projektu „Nowa odsłona gminy Borki – rewitalizacja” otrzymaliśmy ponad 4 miliony złotych (Oś priorytetowa: 13 Infrastruktura społeczna; działanie 13.4 Rewitalizacja obszarów wiejskich). Już niebawem ruszą prace.
 w lipcu otrzymaliśmy nagrodę Gmina na 6 dla najlepszych samorządów województwa lubelskiego za sprawność w pozyskiwaniu i wykorzystywaniu środków z Unii Europejskiej; zostaliśmy wybrani jako najlepszy samorząd w powiecie radzyńskim za realizację projektu „Słońce naszym wsparciem. Solary w gminie Borki”.

OGŁASZAMY ZAPISY NA BEZPŁATNE SZKOLENIA

Fundacja Wspomagania Wsi zaprasza na bezpłatne warsztaty:
👉 Komunikacja w społeczności lokalnej;
👉 Planowanie i realizacja projektów społecznych i partnerstw;
👉 Projekt i co dalej?;
👉 Księgowo-prawne podstawy zarządzania wiejską organizacją pozarządową;


Fundacja zapewnia opłatę kosztów szkolenia, nocleg oraz wyżywienie, a gmina Borki – decyzją Wójta ppłk. rez. Radosława Sałaty – zapewnia przejazd na szkolenie.
Zgłoś się na szkolenie osobiście w UG Borki (pok. nr 5) lub telefonicznie: 81 857 42 08 (wew. 32).
Szczegóły (kliknij link): fundacjawspomaganiawsi.pl/nowy-nabor-na-warsztaty-szkoleni…/

GOPS: wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego

 
Zasiłek szkolny może być przyznawany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym.
Zasiłek jest udzielany nienależnie od sytuacji dochodowej wnioskodawcy; może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, którym w szczególności może być:
• śmierć rodzica wspólnie zamieszkującego i gospodarującego,
• kradzież w mieszkaniu ucznia,
• pożar lub zalanie mieszkania,
• ciężka choroba członka rodziny wspólnie zamieszkującego i gospodarującego,
• wypadek komunikacyjny,
• inne zdarzenia losowe.
Wniosek o zasiłek szkolny składa się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.
Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzając zaistnienie zdarzenia losowego.
W razie pytań prosimy o kontakt z GOPS.