Szacowanie strat spowodowanych suszą

W związku ze stwierdzeniem przez IUNG Puławy suszy rolniczej na terenie woj. lubelskiego, Wójt Gminy Borki informuje o możliwości zgłaszania do tut., Urzędu Gminy oświadczeń dotyczących wystąpienia strat w Państwa uprawach.
1. W przypadku wystąpienia strat w plonie rolnicy składają „Oświadczenie uprawy”, w którym należy wykazać wszystkie dane dotyczące upraw (zgodnie z wnioskiem o dopłaty składanym w ARiMR, również uprawy, w których szkoda nie wystąpiła).

Do oświadczenia należy dołączyć kopię wniosku o dopłaty bezpośrednie wraz z wykazem działek ewidencyjnych z bieżącego roku.

2. W przypadku prowadzenia produkcji zwierzęcej rolnicy zobowiązani są do złożenia oświadczenia o ilości zwierząt i ich cenie („Oświadczenie zwierzęta”).

W przypadku niekompletnych bądź nieprawidłowych oświadczeń producenci rolni będą wzywani do ich uzupełnienia.
W przypadku gdy gospodarstwo rolne położone jest na obszarze co najmniej dwóch gmin w których wystąpiły szkody, zbiorczy protokół szkód dla producenta rolnego sporządza komisja w gminie, w której znajduje się największa część poszkodowanego gospodarstwa rolnego. Oświadczenie można pobrać i złożyć w Urzędzie Gminy (pokój nr 4).
Termin składania oświadczeń: do dnia 15 lipca 2019 r., w godzinach pracy Urzędu.
 
Załączniki do pobrania:

Akademia dobrego Rodzica

👪👨‍👩‍👧👨‍👩‍👧‍👦

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borkach zaprasza wszystkich Rodziców do udziału w Akademii dobrego rodzica. Jest to cykl bezpłatnych warsztatów poszerzania kompetencji wychowawczych oraz wzmacniania umiejętności prawidłowego komunikowania się z dziećmi. Warsztaty będą trwały w miesiącach lipiec-wrzesień br., jeden raz w tygodniu. Pierwsze spotkanie (organizacyjne) odbędzie się już 4 lipca (czwartek) o godz. 11:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Borki.

Zapraszamy rodziców z dziećmi. Dla dzieci została przewidziana opieka na czas trwania warsztatów.

Zapraszamy do zapisywania się telefonicznie pod numerem telefonu: 81 85 74 277 lub osobiście w biurze GOPS. Będzie możliwość zapisania się podczas pierwszego spotkania 4 lipca 2019 roku.

Osoby do kontaktu:

p. Anita Zabielska (asystent rodziny) oraz p. Anna Szalast (kierownik GOPS)

IV Festyn Sportowo-Rekreacyjny już za dwa tygodnie

Zapraszamy serdecznie na IV Festyn Sportowo-Rekreacyjny, który odbędzie się w niedzielę 14 lipca w Starej Wsi. 

Biegi, Nordic Walking, zabawy dla dzieci, zumba, pokaz gimnastyki artystycznej, strongman, koncert zespołu Defis – to tylko wybrane atrakcje, które czekają na uczestników Festynu. Szczegóły na plakacie. 

Serdecznie zapraszamy.

Gmina Borki z dwiema nagrodami

Gmina Borki oraz Wójt Gminy Borki Radosław Sałata w ubiegłym tygodniu zostali nagrodzeni dwoma laurami. We wtorek Lubelski klub Biznesu przyznał gminie Borki nagrodę Business Excellence w kategorii Gmina Proobywatelska, zaś w piątek Ogólnopolska Federacja Przedsiębiorców i Pracodawców, Mazowieckie Zrzeszenie Handlu, Przemysłu i Usług oraz Narodowy Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości przyznali w Warszawie Wójtowi Radosławowi Sałacie Nagrodę Wójt 30-lecia Wolności Rzeczypospolitej Polskiej w 30. rocznicę pierwszych częściowo wolnych wyborów w Polsce.

Wójt Radosław Sałata mówi: Oczywiście, bardzo cieszę się z obydwu nagród. Są one dla mnie dowodem tego, że ja i mój zespół w Urzędzie Gminy pracujemy efektywnie oraz że inne organizacje widzą i doceniają nasze starania. Jednak nie ukrywam, że zawsze najbardziej zależy mi na tym, aby z naszej pracy byli zadowoleni mieszkańcy gminy Borki, bo to oni mnie wybrali i pracuję dla nich. Przy okazji tych wyróżnień przypomnę, że tylko w tym roku uzyskaliśmy jako gmina kilka milionów złotych na rewitalizację terenów gminnych, modernizację dróg, rozbudowę przedszkoli oraz budowę Domu kultury w Woli Chomejowej.

Uruchomiliśmy Portal Partycypacji Społecznej

Portal umożliwi komunikację z mieszkańcami drogą online. Projekt zakłada prowadzenie konsultacji społecznych oraz łatwy dostęp do e-usług urzędowych, udział w naborach projektów do budżetów partycypacyjnych oraz dostępu do informacji publicznej. Komunikaty w tym zakresie będą kierowane również za pośrednictwem aplikacji mobilnej eBorki.

Platforma Partycypacji Społecznej znajduje się pod adresem internetowym konsultacje.gminaborki.pl. Wójt Gminy Borki Radosław Sałata wyjaśnia: W ostatnich dniach gmina Borki została nagrodzona przez Lubelski Klub Biznesu zaszczytną nagrodą Business Excellence w kategorii Gmina Proobywatelska. To nas zobowiązuje. Chcemy nieustannie podnosić efektywność działań podejmowanych przez urząd. Chcemy wiedzieć, czego oczekują od nas mieszkańcy, dlatego stworzyliśmy internetową platformę, na której będą mieli możliwość uczestnictwa w wielu ważnych dla siebie sprawach. Uważam, że Internet jest doskonałym narzędziem do osiągnięcia tego celu.

Portal umożliwi mieszkańcom gminy Borki łatwy dostęp do e-usług z zakresu: konsultacji społecznych, udziału w podziale budżetów partycypacyjnych oraz dostępu do informacji publicznej. Informacje zamieszczane na portalu będą również rozpowszechniane przez aplikację mobilną eBorki. Aplikacja, oprócz odbierania przez mieszkańców komunikatów przesyłanych przez odpowiednie urzędy, umożliwi komunikację w drugą stronę, tj. przesyłanie zgłoszeń do urzędów (np. o usterkach czy zagrożeniach).

W ramach Portalu Partycypacji Społecznej Urząd Gminy Borki będzie świadczyć następujące e-usługi: zgłoszenie obywatelskiej inicjatyw uchwałodawczej, składanie i konsultowanie wniosków oraz propozycji do budżetu partycypacyjnego, informacja o zamówieniach publicznych i monitorowanie wybranych zamówień, informacja o planie zadań inwestycyjnych i monitorowanie realizacji wybranych zadań, zgłaszanie wniosków o informację publiczną z rejestru zawartych umów, zgłaszanie wniosków o udzielenie dotacji z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, zgłaszanie wniosku o informację publiczną – rejestr udzielonych dotacji.

Uruchomienie platformy partycypacji społecznej wspólnej dla gmin Borki, Józefów, Leśniowice, Stoczek Łukowski i miasta Tomaszów Lubelski w ramach realizacji projektu „Regionalne Partnerstwo dla ucyfrowienia usług publicznych i partycypacji społecznej” realizowanego w partnerstwie, które tworzą Lubelska Fundacja Rozwoju (partner wiodący) oraz partnerzy – samorządy województwa lubelskiego: gmina Borki, gmina Józefów, gmina Leśniowice, gmina Stoczek Łukowski, miasto Tomaszów Lubelski.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014–2020, Działanie 2.1 Cyfrowe Lubelskie. Platforma partycypacji społecznej w warstwie prezentacji będzie wspólnym i jednolitym systemem dla całego partnerstwa.