Komunikat Wójta Gminy Borki

Niniejszym informuję, że w dniu 26 marca 2015 r. (czwartek) o godz. 1200 na terenie gminy Borki przeprowadzony zostanie trening Systemu Wczesnego Ostrzegania (SWO) z głośnym użyciem syren alarmowych (sygnał akustyczny ciągły trwający 1 minutę).
W związku z powyższym proszę mieszkańców gminy, by sygnał, który zostanie nadany w tym dniu potraktować jako ćwiczebny i nie podejmować z tego tytułu żadnych działań.
Wójt Gminy
/-/ Radosław Sałata

„Wspólnie Posprzątajmy Naszą Gminę”

Wraz z końcem zimy i nastaniem ciepłych dni pojawiają się pierwsze nieśmiałe roślinki i słychać już śpiew ptaków. Wydaje się, że nie ma o tej porze nic przyjemniejszego od długiego spaceru. Niestety piękno budzącej się natury jest przyćmione widokiem, który straszy spacerowiczów. Zaśmiecone rowy, pobocza, mnóstwo śmieci. Nie szukajmy winnych tej sytuacji. Pokażmy, że potrafimy dbać o nasze środowisko. Działajmy wspólnie! To wspólna lekcja dla nas wszystkich o poszanowanie środowiska. Jej celem jest promowanie sprzątania, edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko.
Wszystkich zainteresowanych udziałem w akcji prosimy o pisemną informację lub kontakt telefoniczny z Urzędem Gminy Nr 81 8574208 do dnia 19 marca 2015 r. celem zadeklarowania uporządkowania wyznaczonego miejsca i otrzymania nieodpłatnie worków i rękawic.
Tegoroczna wiosenna akcja zaplanowana jest w dniach 23-25 marca 2015 r. Zbiórka zebranych śmieci odbędzie się 26 marca 2015 r. o godz. 8:00 przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Radzyniu Podlaskim.
Szczególnie zapraszam szkoły, firmy, organizacje pozarządowe, a także osoby prywatne do włączenia się do tej akcji.
Za dotychczasową współpracę szczególne podziękowania należą się dzieciom i młodzieży placówek oświatowych oraz ich nauczycielom i wychowawcom. Serdecznie dziękuję osobom, które poświęciły swój czas i udział w tym przedsięwzięciu w poprzednich latach.
Wójt Gminy Borki

Ogłoszenie

Uprzejmie informuję, że w dniu 14 marca 2015 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Borki (sala konferencyjna) odbędzie się spotkanie z Panią Ewą Koziara w sprawie pozyskiwania funduszy unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla organizacji pozarządowych.
Serdecznie zapraszam
Radosław Sałata
Wójt Gminy Borki