Konkurs Grantowy

Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej ogłasza KONKURS GRANTOWY w ramach projektu „Mikrodotacje FIO Lubelskie Lokalnie”.
W ramach konkursu wspierane będą projekty obejmujące działania w dowolnej ze sfer pożytku publicznego oraz na rozwój młodych organizacji pozarządowych zarejestrowanych na terenie woj. lubelskiego.

O dotacje w łącznej kwocie 476.200 zł mogą ubiegać się organizacje i grupy nieformalne mające siedzibę na terenie woj. lubelskiego. Maksymalna kwota dofinansowania pojedynczego projektu może wynieść 5.000 zł.
Program adresowany jest do:
• młodych organizacji pozarządowych,
• grup nieformalnych,
• grup samopomocowych.

TERMIN NABORU WNIOSKÓW O DOTACJĘ: od 1 lutego do 28 lutego 2015 r., do godziny 23:59.
Regulamin i inne informacje na stronie:
http://www.lubelskielokalnie.lbl.pl/pl/konkurs/ogloszenie-konkursu

Zachęcamy do korzystania!

Zwrot podatku akcyzowego w 2015 r.

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT.

W terminie od 1 lutego 2015 r. do 28 lutego 2015 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2014 r. do 31 stycznia 2015 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2015 r. Stawka zwrotu w roku 2015 – 0,95 zł/litr.

Wniosek można pobrać z naszej strony >>>wniosek_akcyza<<<