Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Tchórzewie – Kolonii

Gmina Borki otrzymała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 oś priorytetowa RPLU.05.00.00 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna działanie RPLU.05.02.00 Efektywność energetyczna sektora publicznego na termomodernizację Szkoły Podstawowej w Tchórzewie – Kolonii. Prace termomodernizacyjne obejmują m.in. wymianę źródła ciepła na kocioł gazowy wraz z wyminą grzejników, wymianę okien, ocieplenie ścian elewacji, remont dachu, wymianę oświetlenia na LED-owe. Umowa z wykonawcą wyłonionego w drodze przetargu opiewa na 1 010 598, 45 zł. Dofinansowanie wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych zadania. Prace postępują terminowo a ich zakończenie planowane jest na koniec września 2020 r.