Punkt potwierdzenia profilu zaufanego

Chcesz załatwiać sprawy przez internet?

W gminie Borki rozpoczął działalność Punkt Potwierdzenia Profilu Zaufanego w Kasie Urzędu Gminy Borki (pok. nr 15 na pierwszym piętrze).

Co należy wiedzieć o Profilu Zaufanym?

Profil zaufany to potwierdzony zestaw danych, które jednoznacznie identyfikują jego posiadacza w usługach podmiotów publicznych w internecie. Te dane to imię (imiona), nazwisko, data urodzenia oraz numer PESEL. Profil zaufany jest tak zabezpieczony, aby nikt — poza jego właścicielem — nie mógł go użyć. Dzięki temu każda osoba, która ma profil zaufany i użyje go w usłudze internetowej podmiotu publicznego, jest wiarygodna.

Za pomocą profilu zaufanego skutecznie potwierdzisz swoją tożsamość w internecie (to pozwala automatycznie udostępniać dane, które są przeznaczone tylko dla ciebie) oraz podpiszesz wniosek, jeśli jest to niezbędne do załatwienia sprawy.

Jak założyć profil – schemat:

Co zyskasz?

Dzięki profilowi zaufanemu możesz korzystać z setek usług online na wielu portalach urzędowych. Takimi portalami są między innymi:  

1. Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP) — na przykład złożysz tu wniosek o dowód osobisty, uzyskasz odpisy aktów stanu cywilnego, zgłosisz urodzenie dziecka, złożysz odwołanie od decyzji administracyjnej;

Schemat korzystania z ePUAP (kliknij na zdjęcie):

2. Platforma Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS) — na przykład możesz tu umówić się na wizytę w placówce ZUS, wysłać wnioski, sprawdzać swoje zwolnienia lekarskie, sprawdzić, czy pracodawca zgłosił cię do ubezpieczeń, sprawdzić informacje o stanie swojego konta ubezpieczeniowego w ZUS,

3. Centralna Ewidencja Działalności Gospodarczej (CEIDG) — na przykład możesz tu założyć firmę, wznowić lub zawiesić działalność gospodarczą, uzyskać dane osób, które prowadzą firmy w Polsce.

Kto może założyć profil zaufany?

Każdy, kto ma numer PESEL.

Kiedy można założyć profil zaufany?

W dowolnym momencie.

Jak długo jest ważny profil zaufany?

3 lata. Potem możesz przedłużać jego ważność o kolejne 3 lata.

Ile zapłacisz?

Usługa jest bezpłatna.

Co przygotować?

Dowód osobisty, paszport lub kartę pobytu.

Ile będziesz czekać?

Profil zaufany będzie gotowy do użycia natychmiast po jego potwierdzeniu.

Więcej informacji:

https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany#scenariusz-przez-internet