Warsztaty z cyklu “Bezpieczny Senior” w ramach projektu “Aktywny Senior w Gminie Borki”

W dniu 06.03.2023 r. odbyły się drugie już warsztaty z cyklu „Bezpieczny Senior”, realizowane w ramach projektu pn. Aktywny Senior w Gminie Borki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, nr wniosku RPLU.11.02.00-06-0149/20, Oś priorytetowa: 11 Włączenie społeczne, Działanie: 11.2. Usługi Społeczne i zdrowotne.

Pierwszym z dwóch tematów omawianych podczas warsztatów było bezpieczeństwo na drodze.

Prowadząca przypomniała uczestnikom zasady bezpiecznego poruszania się w dzień oraz po zmroku, omówiła również temat bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów. Ważnymi elementami omawianego tematu było zwrócenie uwagi Seniorów na zależności pomiędzy przyjmowaniem leków, a prowadzeniem pojazdów oraz zasady postępowania w przypadku, gdy ktoś zostanie poszkodowany w ruchu drogowym.

Drugim tematem omawianym podczas warsztatów był temat uzależnień. Przedstawione zostały główne oznaki uzależnienia, aspekty zdrowotne i ekonomiczne uzależnień. Prowadząca przekazała również uczestnikom warsztatów gdzie szukać pomocy dla osoby uzależnionej.

Data opublikowania: 12:00, 20 marca 2023

Kategorie: Aktualności dla seniora