Warsztaty SMAKUJ ŻYCIE z udziałem Dietetyka w ramach projektu “Aktywny Senior w Gminie Borki”

W dniu 06.03.2023 r. Seniorzy z Klubu Seniora w m. Borki i Klubu Seniora w m. Stara Wieś uczestniczyli w warsztatach kulinarnych pn. Smakuj Życie, realizowanych w ramach projektu pn. Aktywny Senior w Gminie Borki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, nr wniosku RPLU.11.02.00-06-0149/20, Oś priorytetowa: 11 Włączenie społeczne, Działanie: 11.2. Usługi Społeczne i zdrowotne.

Podczas pierwszej części warsztatów uczestnicy mogli skorzystać z wagi Tanita, służącej do pomiaru nie tylko masy ciała, ale również ilości tkanki tłuszczowej, mięśniowej, zawartości wody w organizmie, masy i gęstości tkanki kostnej oraz określenia wieku metabolicznego i tempa przemiany materii. Zasada działania wagi Tanita opiera się na przepuszczeniu przez ciało impulsu elektrycznego, który umożliwia określenie ilości tkanki tłuszczowej oraz innych składowych ciała. Impuls podczas pomiaru przebiega przez całe ciało, od jednej stopy do drugiej. Określenie masy oraz składu ciała odbywa się na podstawie analizy oporu elektrycznego tkanek. Zainteresowanie wagą Tanita było bardzo duże. Każdy z uczestników mógł z niej skorzystać, a następnie omówić swoje wyniki z Panią dietetyk Aleksandrą Maj.

Tematem drugiej części warsztatów była kuchnia indyjska. Prowadząca opowiedziała Seniorom ciekawostki z nią wiązane oraz rozdała wszystkim uczestnikom zajęć przepisy na koktajl pn. Orzeźwiające mango lassi. Kolejnym elementem warsztatów było przygotowanie wcześniej wspomnianego koktajlu oraz degustacja.

Data opublikowania: 12:00, 10 marca 2023

Kategorie: Aktualności dla seniora