Warsztaty pn. Bezpieczny Senior w ramach projekty Aktywny Senior w Gminie Borki

W dniu 28.02.23 r. Seniorzy biorący udział w projekcie pn. Aktywny Senior w Gminie Borki wzięli udział w warsztatach pn. Bezpieczny Senior. Cykl spotkań ma na celu zapoznanie uczestników projektu z zagadnieniami dotyczącymi zagrożeń z różnych dziedzinach życia społecznego.

Podczas warsztatów prowadząca Pani Monika Guz zapoznała uczestników z pojęciem oszustwa oraz przedstawiła różne rodzaje oszustw m.in. „na wnuczka”, z wykorzystaniem „SMS”, BLIK, „NA ZUS”, „na policjanta” czy oszustwo „na kolegę”. Podczas warsztatów uczestnicy dowiedzieli się również jak ustrzec się przed działaniem oszustów oraz co zrobić, gdy zostaną oszukani.

Projekt pn. „Aktywny Senior w Gminie Borki” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, nr wniosku RPLU.11.02.00-06-0149/20, Oś priorytetowa: 11 Włączenie społeczne, Działanie: 11.2. Usługi Społeczne i zdrowotne

Data opublikowania: 12:00, 2 marca 2023

Kategorie: Aktualności dla seniora