Spotkanie Noworoczne w ramach projektu pn. Aktywny Senior w Gminie Borki

W dniu 16.02.2023 r. w Starej Wsi, odbyło się Spotkanie Noworoczne Seniorów- impreza karnawałowa dla członków Klubu Seniora w Borkach i Starej Wsi. Spotkanie okazało się świetną okazją do integracji. Czas imprezy umiliły wspólne tańce, śpiew, opowiadanie dowcipów oraz pogawędki na przeróżne tematy.


Spotkanie Noworoczne zorganizowane zostało w ramach projektu pn. Aktywny Senior w Gminie Borki, który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, nr wniosku RPLU.11.02.00-06-0149/20, Oś priorytetowa: 11 Włączenie społeczne, Działanie: 11.2. Usługi Społeczne i zdrowotne.

Data opublikowania: 12:00, 28 lutego 2023

Kategorie: Aktualności dla seniora