Oficjalne otwarcie Klubu Seniora w Borkach

Z myślą o osobach w wieku powyżej 50 r. życia w gminie Borki powstał Klub Seniora, którego otwarcie miało miejsce 10 listopada 2022 r.

Projekt pn. „Aktywny Senior w Gminie Borki” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, nr wniosku RPLU.11.02.00-06-0149/20, Oś priorytetowa: 11 Włączenie społeczne, Działanie: 11.2. Usługi Społeczne i zdrowotne.

Data opublikowania: 12:00, 10 listopada 2022

Kategorie: Aktualności dla seniora