Nic nie stoi w miejscu

W czerwcu rozpoczęła się realizacja zajęć ruchowych pn. Nic nie stoi w miejscu, realizowanych w ramach projektu pn. Aktywny Senior w Gminie Borki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, nr wniosku RPLU.11.02.00-06-0149/20, Oś priorytetowa: 11 Włączenie społeczne, Działanie: 11.2. Usługi Społeczne i zdrowotne.

Celem zajęć jest ogólna poprawa zdolności ruchowych i sprawności fizycznej uczestników projektu. Podczas czerwcowych spotkań seniorzy uczestniczyli w zajęciach z zumby, aerobiku, pilatesu oraz stretchingu.  

Data opublikowania: 14:45, 29 czerwca 2023

Kategorie: Aktualności dla seniora