Jednodniowa wycieczka do Lublina na Noworoczny Koncert Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny dla uczestników projektu pn. „Aktywny Senior w Gminie Borki”

“W dniu 13 stycznia br. dla uczestników projektu pn. „Aktywny Senior w Gminie Borki” został zorganizowany wyjazd do Lublina. Na początku wycieczki Seniorzy udali się na obiad do Restauracji Firlejowe Sioło. Kolejnym punktem wyjazdu była hala GLOBUS w LUBLINIE, na której odbył się Noworoczny Koncert Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny.

Wydarzenie wzbudziło wiele pozytywnym emocji w uczestnikach wycieczki.

Artyści z Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” zaprezentowali koncert na najwyższym poziomie. Orkiestra, śpiew, taniec i piękne stroje zachwyciły nie tylko Seniorów z Gminy Borki, ale z całą pewnością wszystkich uczestników wydarzenia.

Po koncercie seniorzy udali się w drogę powrotną do domu, czas podróżny umiliły rozmowy i wymiana zdań na temat koncertu.

Projekt pn. Aktywny Senior w Gminie Borki jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, nr wniosku RPLU.11.02.00-06-0149/20, Oś priorytetowa: 11 Włączenie społeczne, Działanie: 11.2. Usługi Społeczne i zdrowotne.”

Data opublikowania: 12:00, 27 stycznia 2023

Kategorie: Aktualności dla seniora