Aktywny Senior w Gminie Borki

Projekt pn. „Aktywny Senior w Gminie Borki” współfinansowany  ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, nr wniosku RPLU.11.02.00-06-0149/20, Oś priorytetowa: 11 Włączenie społeczne,  Działanie: 11.2. Usługi Społeczne i zdrowotne

Całkowita wartość projektu wynosi 956 112,25 zł z czego 85,00 % stanowi dofinansowanie ze środków europejskich (764 889,80 zł) oraz z budżetu państwa (47 222,45 zł).

Głównym celem projektu jest wzrost dostępności usług społecznych dostosowanych do potrzeb mieszkańców z terenu Gminy Borki poprzez rozwój środowiskowych form pomocy dla osób starszych.

Projekt przewiduje realizację następujących form wsparcia:

 1. Uczestnictwo w prowadzonych zajęciach:
 • SENIOR W SIECI – zajęcia informatyczne;
 • KURS TAŃCA – zajęcia taneczno – muzyczne;
 • ZAJĘCIA RĘKODZIELNICZE – zajęcia rękodzielnictwa;
 • SPOTKANIA KULTURALNE – cykliczne eventy z występami;
 • NIC NIE STOI W MIEJSCU – zajęcia ruchowe tj., pilates, joga, fitness, zumba;
 • SMAKUJ ŻYCIE – warsztaty kulinarne;
 • SPOTKANIA OKOLICZNOŚCIOWE – spotkania w okresie Bożego Narodzenia, Wielkanocy, innych świąt;
 • WARSZTATY PROZDROWOTNE –spotkania z dietetykiem, kardiologiem i fizjoterapeutą;
 • BEZPIECZNY SENIOR – warsztaty w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom dla seniorów
  i tematyce przemocy rodzinnej oraz uzależnień;
 • CZAS RELAKSU – spotkania z masażystą/fizjoterapeutą;
 • DORADZTWO PSYCHOLOGICZNE – spotkania  indywidualne i grupowe z psychologiem;
 • DORADZTWO PRAWNE – RADCA PRAWNY – spotkania indywidualne;
  1. Wyjazdy 1- dniowe:

Organizacja zajęć wyjazdowych do kina, teatru, muzeów, Centrum Spotkania Kultur, ogrodu botanicznego, miejsc pamięci itp.

Projekt jest skierowany do osób niesamodzielnych, dysponujących wolnym czasem, nie aktywnych zawodowo (emeryci, renciści, osoby bezrobotne), które spełniają warunki:

 1. zamieszkują tereny wiejskie,
 2. są mieszkańcami Gminy Borki,
 3. Mają ukończone 50 lat.

Rekrutacja do projektu będzie trwać od 8 listopada 2022 r. do 18 listopada 2022 r.

Pliki do pobrania

Data opublikowania: 12:00, 8 lipca 2022

Kategorie: Aktualności dla seniora