Aktywny Senior w Gminie Borki

30 listopada 2023 r. zakończyła się realizacja projektu pn. Aktywny Senior w Gminie Borki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, nr wniosku RPLU.11.02.00-06-0149/20, Oś priorytetowa: 11 Włączenie społeczne, Działanie: 11.2. Usługi Społeczne i zdrowotne.

Głównym celem projektu był wzrost dostępności usług społecznych dostosowanych do potrzeb mieszkańców z terenu Gminy Borki poprzez rozwój środowiskowych form pomocy dla osób starszych.

Projekt skierowany był do osób niesamodzielnych, dysponujących wolnym czasem, nieaktywnych zawodowo (emeryci, renciści, osoby bezrobotne), zamieszkujących teren Gminy Borki oraz mających ukończone 50 lat.  

W ramach zadania utworzono dwa Kluby Seniora w miejscowości Borki oraz w miejscowości Stara Wieś, łącznie w projekcie wzięło udział 50 osób.

W Klubach Seniora prowadzone były różnorodne zajęcia:

SENIOR W SIECI – zajęcia informatyczne;

KURS TAŃCA – zajęcia taneczno – muzyczne;

ZAJĘCIA RĘKODZIELNICZE;

NIC NIE STOI W MIEJSCU – zajęcia ruchowe tj., pilates, joga, fitness, zumba;

SMAKUJ ŻYCIE – warsztaty kulinarne;

WARSZTATY PROZDROWOTNE –spotkania z dietetykiem i fizjoterapeutą;

BEZPIECZNY SENIOR – warsztaty w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom dla seniorów

i tematyce przemocy rodzinnej oraz uzależnień;

CZAS RELAKSU – spotkania z masażystą/fizjoterapeutą;

DORADZTWO PSYCHOLOGICZNE – spotkania  indywidualne i grupowe z psychologiem;

DORADZTWO PRAWNE – RADCA PRAWNY – spotkania indywidualne;

Zorganizowano także dwa spotkania kulturalne (cykliczne eventy z występami),  sześć spotkań okolicznościowych oraz sześć wyjazdów 1-dniowych (do Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie,  Ogrodu Botanicznego UW i Muzeum Narodowego w Warszawie, do kina w Lublinie i Radzyniu Podlaskim,  do Teatru J. Osterwy w Lublinie oraz na koncert Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk w Lublinie).

W ramach projektu zakupiono także sprzęt i wyposażenie potrzebne do przeprowadzenia zajęć sportowych i rehabilitacyjnych, sprzęt RTV, małe AGD, meble oraz wyposażenie do kuchni.  

Całkowita wartość projektu wynosi 956 112,25 zł z czego 85,00 % stanowi dofinansowanie ze środków europejskich (764 889,80 zł) oraz z budżetu państwa (47 222,45 zł).

Data opublikowania: 14:21, 15 grudnia 2023

Kategorie: Aktualności dla seniora