ZŁÓŻ WNIOSEK O 500+ DO KOŃCA WRZEŚNIA, A OTRZYMASZ WIĘCEJ PIENIEDZY

Informacja dotyczy osób, które nie złożyły jeszcze w tym roku żadnych wniosków na 500+

Jeśli złożysz wniosek o 500+ do końca września, to otrzymasz świadczenie z wyrównaniem od lipca! 

Jeśli złożysz wniosek w październiku, to otrzymasz wyrównanie tylko od października (nie otrzymasz pieniędzy za lipiec, sierpień i wrzesień).

Do wniosku nie trzeba dołączać żadnych załączników (np. zaświadczeń o dochodach itp.).

Przypominamy, że:

1. złożenie wniosku w okresie lipiec-sierpień 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do 31 października 2019 r.;
2. złożenie wniosku we wrześniu 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do 30 listopada 2019 r.;
3. złożenie wniosku w październiku 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od października, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 grudnia 2019 r.;
4. złożenie wniosku w listopadzie 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od listopada, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 stycznia 2020 r.;
5. złożenie wniosku w okresie od 01 grudnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od miesiąca złożenia wniosku, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 29 lutego 2020 r.;