ZGK

Informacja o zmianie godzin przyjmowania odpadów przez PSZOK

Komunikat Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Borkach

Apel Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Borkach w związku z zagrożeniem zarażenia koronawirusem