Zawiadomienie Wójta Gminy Borki o wpłynięciu wniosku z dnia 25-08-2015 r., o wydanie decyzji 0 środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn: “Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Borkach

Zawiadomienie Wójta Gminy Borki 0 wpłynięciu wniosku z dnia 25-08-2015 r., o wydanie decyzji 0 środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn: “Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Borkach”.