Zawiadomienie dot.: wyłożenia do publicznego wglądu Projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla wszystkich obrębów ewidencyjnych Gminy Borki

Zawiadomienie