Zawiadomienie

Zawiadamia się mieszkańców Gminy Borki, że Pan Andrzej Chojnacki Przewodniczący Rady Gminy Borki, będzie pełnił dyżury w Urzędzie Gminy Borki w 2 i 4 piątek każdego miesiąca w godz. 15.30 do 16.30.