Zarządzenie Wójta Gminy Borki w sprawie zamknięcia wszystkich placów zabaw, siłowni zewnętrznych oraz boisk sportowych przy szkołach na terenie Gminy Borki