Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Borki z Organizacjami Pozarządowymi i Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na 2015 rok

ZARZĄDZENIE NR 120