Zarządzenie nr 52 Wójta Gminy Borki z dnia 30 marca 2021 r.

Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany lokalizacji  pomnika upamiętniającego poległych za wolność i niepodległość Polski w latach 1939-45.

Konieczność zmiany lokalizacji ww. pomnika wynika  z realizacji projektu „Nowa odsłona Gminy Borki – Rewitalizacja” oraz pracami budowlanymi jakie będą prowadzone na działce nr 645/1 położonej w miejscowości Wola Osowińska.

Dokumenty do pobrania: Zarządzenie załącznik nr 1 – ankieta

Ankietę można również wypełnić online poprzez stronę konsultacji