Zarządzenie nr 22 z dnia 7 lutego 2022 roku

Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych Gminy Borki w 2022 r. oraz ustalenia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej.

 

Regulamin