Zarządzenie nr 180 Wójta Gminy Borki z dnia 29 września 2020 roku w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych

Zarządzenie nr 180 Wójta Gminy Borki z dnia 29 września 2020 roku w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych

Na Inspektora Ochrony Danych wyznaczony zostaje Pan Ireneusz Grzyb.

Traci moc zarządzenie nr 82 z dnia 12 lipca 2018 roku.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dokument znajduje się tutaj