Zarządzenie Nr 177

Zarządzenie Nr 177  z dnia 27 września 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji Projektu Współpracy Gminy Borki z Organizacjami Pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023

Link do załączników znajdujących się na BIP poniżej:

Załączniki