Zarządzenie nr 11

Zarządzenie nr 11 Wójta Gminy Borki z dnia 9 stycznia 2023 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2023.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniana kultury fizycznej i sportu na ok 2023 – po modyfikacji