Zarządzenie nr 10

Zarządzenie nr 10 Wójta Gminy Borki z dnia 9 stycznia 2023 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na rok 2023.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresie Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na rok 2023 – po modyfikacji