zaproszenie Wójta Gminy Borki wraz z firmą EKO-GEO CONSULTING MAREK BIŁYK do udziału w warsztatach dotyczących “Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Borki”

zaproszenie wójta gminy borki wraz z firmą eko-geo consulting