Zaproszenie na szkolenie

Mam zaszczyt zaprosić Państwa na szkolenie dnia 09.03.br. w Urzędzie Gminy Borki o 10 godz. w Sali konferencyjnej o podanej niżej tematyce:

09.03.2016r. środa, godz. 10.00 – Upowszechnianie wśród rolników wiedzy i nabywanie umiejętności stosowania integrowanych metod ochrony i integrowanej produkcji – odpowiedni dobór płodozmianu, zabiegi agrotechniczne, ochrona przed szkodnikami i chorobami, ściółkowanie , pielęgnacja i nawożenie roślin zbożowych i owoców miękkich.

09.03.2016r. środa 13.00 – Edukacja rolników w zakresie działań PROW 2014-2020 (obowiązujące programy i wymogi na skorzystanie ze środków z Unii Europejskiej).

Zapraszam serdecznie
Anna Banaś