Zaproszenie na posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ekologii, Spraw Socjalnych I Ochrony Zdrowia oraz Komisji Promocji, Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Gminy, Przestrzegania Prawa, Oświaty, Kultury i Wychowania